Van VEVM

  • Chức năng có thể chỉ định qua Ứng dụng chuyển động
  • Đối với cụm van điều khiển chuyển động VTEM
  • Bao gồm 4 van đĩa pistion điều khiển piezo được kết nối với nhau
  • Tuổi thọ cực kỳ dài
  • Tiêu thụ năng lượng rất thấp
  • Rò rỉ thấp trong chức năng của cụm van định lượng điều chỉnh áp suất
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống