Van piezo VEMP

Van piezo nhẹ và nhỏ để điều chỉnh áp suất hoặc lưu lượng. Nó phù hợp để sử dụng trong các thiết bị di động, ví dụ: trong công nghệ y tế. Kết hợp với một cảm biến, nó có thể được sử dụng như một van điều chỉnh.
 • Tiêu thụ năng lượng rất thấp
 • Không sinh nhiệt
 • Rò rỉ thấp
 • độ chính xác cao
 • Môi trường hoạt động: Không khí, oxy, khí trơ, nitơ
 • Công nghệ piezo tích hợp
 • Tuổi thọ cao
 • Trọng lượng nhẹ
 • Gắn: trên tấm kết nối, trên dải kết nối
 • Điểm nổi bật của sản phẩm
 • Các sản phẩm
 • Tải xuống