Van tiêu chuẩn cắm VSVA

Van tiêu chuẩn ISO 15407-1 với nguồn điện trung tâm và dây nối đất chung.
  • Cho van cụm VTSA/VTSA-F
  • Vỏ kim loại chắc chắn
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống