Festo Motion Terminal - energetická efektivita

Mimořádně skvělá energetická efektivita

Technika pro úspornou a udržitelnou budoucnost 

Festo Motion Terminal využívá pro energeticky efektivní provoz ucelenou koncepci. K řízení hlavních výkonových částí ventilů byly vyvinuty piezoventily s úspornou základní technologií. Pomocí nich je možné proporcionální řízení s minimální spotřebou energie. Ve srovnání se široce rozšířenými konvenčními elektromagnetickými ventily lze spotřebu energie na řízení snížit až o 90 %.

Aplikace pro energeticky účinný provoz

„Pohyb ECO“ nebo „Volitelná úroveň tlaku“: pro energeticky účinný provoz pneumatických pohonů vyvinula firma Festo tyto aplikace, pomocí nichž lze spotřebu energie významně omezit. Jako významný doplněk slouží diagnostické aplikace např. pro určení místa netěsnosti.

Nákres k energetické efektivitě

Pohyb ECO

Spotřeba energie podle zatížení

Pomocí aplikace „Pohyb ECO“ lze nyní poprvé v historii omezit energetickou spotřebu v pneumatickém systému automaticky pouze podle skutečně požadovaného pohybu. Tím lze u čistě pohybových úloh, ve kterých není na konci pohybu nutné žádná významná síla, omezit spotřebu energie na minimum. Pohybem dřevěného špalíku je příkladem, který princip této funkce využívá.

Standardní provoz

Standardní ventily jsou napájeny stlačeným vzduchem z rozvodu s tlakem 6 barů. Na konci pohybu se v právě plněné komoře válce nezávisle na velikosti břemena vytvoří plný napájecí tlak ve výši 6 barů – viz spodní část animace.

Pohyb ECO pomocí Festo Motion Terminal: pro energetické úspory až 70 %

Stlačený vzduch z rozvodu napájí Festo Motion Terminal tlakem 6 barů. Podle fáze pohybu a břemena se tlak v plněné komoře omezuje přiškrcením přívodu na úroveň tlaku nezbytnou pro daný pohyb. V animaci viz horní část.

 

  1. Během pohybu: omezení tlaku v závislosti na zatížení škrcením na přívodu bez jednosměrných škrticích ventilů.
  2. Na konci pohybu: přívod stlačeného vzduchu se uzavře. Pohon bude udržován podle zátěže minimálně požadovaným tlakem, např. 4 bary. Tlak se na rozdíl od standardního uspořádání nezvýší na plnou hodnotu 6 barů.
  3. Nezatížený zpětný zdvih: Zde se nastaví ještě nižší úroveň tlaku – spotřeba se znovu automaticky přizpůsobí podle zatížení.

 

Aplikace pro diagnostiku

 

Diagnostické funkce pro prevenci nákladů

Díky včasnému rozpoznání netěsností se zvyšuje spolehlivost procesů a produktivita. Zároveň klesají zbytečné energetické ztráty. Aktivní sledování stavu (Condition Monitoring) Vám tak přímo pomůže s úsporou nákladů na životní cyklus Vašeho zařízení. Zrychlíte návratnost investic (ROI) a zlepšíte svoji konkurenceschopnost.

Volitelná úroveň tlaku

Volitelná úroveň tlaku

Digitální zadání požadované úrovně tlaku v aplikaci „Volitelná úroveň tlaku“ zjednoduší a podle situace individuálně pro každý pohyb nastaví úroveň tlaku. Zkontrolujte, zda a pro které pohyby je na Vašem zařízení skutečně potřebná maximální úroveň tlaku!

  • Při lisování lze např. uspořit energii pro nezatížený zpětný zdvih.
  • Pro svislé pohyby směrem dolů využívá Festo Motion Terminal gravitační síly k úspoře energie a snižuje přívodní tlak.
  • Při proměnlivém zatížení nebo změnách síly na konci pohybu lze každý pohyb energeticky optimalizovat a úroveň tlaku přizpůsobit zatížení.