• Zákaznické hodiny

  Digitalizovaná pneumatika!

  Výhody ve všech fázích tvorby hodnot.

 • Snížení nákladů a složitosti, maximální standardizace

  Koncepce

  Omezená složitost a snížené náklady na inženýring, maximální standardizace

 • Urychlení práce, menší nároky na programování

  Konstrukce a programování

  Zrychlená konstrukce, snížené náklady na programování

 • Kratší kusovníky, menší náklady na logistiku a skladování

  Nákup

  Kratší kusovníky, snížené náklady na logistiku a skladování

 • Menší náročnost, opakující se rozhraní

  Montáž

  Snížené náklady na montáž, neměnná rozhraní

 • Bez ručního nastavování, jednodušší konfigurace a parametrizace komplexních funkcí

  Uvedení do provozu

  Žádné ruční nastavování, zjednodušená konfigurace a parametrizace komplexních řešení

 • Systém se rychle přizpůsobuje, provoz je energeticky úspornější, náklady na skladování náhradních dílů jsou nižší

  Provoz

  Rychlá systémová adaptace, energeticky úsporný provoz zařízení, snížené náklady na zásoby náhradních dílů

 • Zjednodušení při přestavbě, rychlejší optimalizace chodu, úspory díky zlepšení energetické účinnosti s minimální námahou

  Modernizace

  Zjednodušená přestavba, rychlejší vyladění, úspory díky zlepšením v oblasti energetické efektivity s minimálními náklady

Standardizace a přizpůsobivost

Přínosy napříč celým řetězcem tvorby hodnot  

Produkt Festo Motion Terminal vám přináší přednosti napříč celým řetězcem tvorby hodnot – od samotné koncepce až k modernizaci vašeho stroje. Klikejte napříč řetězcem hodnot a přesvědčte se sami, jaké výhody vás přinese produkt Festo Motion Terminal.

 

Koncepce

Procesní výhody produktu Festo Motion Terminal – příprava návrhu

V této fázi tvoříte základ Vašeho zařízení/systému. Festo Motion Terminal Vám přitom pomůže obzvláště významně v následujících bodech:

 • Standardizace platformy zařízení a jejich modulů díky mimořádné přizpůsobivosti. Jediný typ ventilu dokáže plnit stejné funkce jako více než 50 běžně používaných jednotlivých komponent.
 • Zjednodušení, jediná technologie zvládne nejrůznější aplikace.
 • Nižší náklady na tvorbu koncepce a na vývoj, protože příslušné funkce jsou dány aplikacemi Motion Apps. Všechno můžete mnohem rychleji přizpůsobit, změnit nebo použít jinou koncepci.
 • Snížené náklady na pozdější změny: protože lze funkce měnit bez zásahu do hardwaru, lze významně zeslabit dopad tzv. pravidla deseti. Podle tohoto pravidla se v každé fázi kvůli neodhaleným chybám zvyšují náklady desetkrát.
 • Integrovaná ochrana know-how: ať už k určitému ventilu v Motion Terminal Festo přiřadíte jakoukoliv funkci, zvnějšku vypadá vždy stejně. Díky aplikacím Motion App je téměř nemožné Vámi vybrané funkce analyzovat a identifikovat. Vaše zařízení se obtížně kopíruje a nelze do něj neoprávněně zasahovat.

Konstrukce a programování

Procesní výhody produktu Festo Motion Terminal – konstrukce a programování

Tato fáze tvoří svým podílem 25 – 30 % velikou část celkových nákladů za dobu životnosti a tedy jednu z největších položek. Používání Festo Motion Terminal Vám pomůže tyto náklady snížit.

 • Zrychlená konstrukce díky menšímu množství dílů, menšímu počtu modelů CAD, jednodušším montážním výkresům a jasným rozhraním
 • Rychlé a jednoduché změny funkcí i po vyhotovení konstrukce - pouhým přiřazením patřičné aplikace bez výměny hardwaru
 • Prostorově optimalizované řešení, protože Vám bude stačit méně dílů. Na výstupech z jediného ventilu můžete například proporcionálně řídit dva různé tlaky. Úspora místa v tomto příkladu činí 50  %.
 • Nižší náklady na programování, protože v závislosti na konkrétní úloze se používají předem definované funkce a aplikace Motion Apps.

Nákup

Procesní výhody produktu Festo Motion Terminal – pořízení

V této fázi je nutné si vyžádat spoustu údajů, např. termíny dodání, ceny, údaje o dodavatelích, umístění v interním skladu atd. a následně je zadat a udržovat ve firemním  informačním systému (ERP). S Motion Terminal Festo získáte výhody v následujících bodech:

 • Kratší kusovníky, méně námahy a menší počet chyb, protože odpadají dodatečně komponenty pro další požadované funkce, např. škrticí ventily se zabudovaným zpětným ventilem, tlumiče nárazů, snímače síly atd.
 • Nižší náklady na následnou správu a údržbu dat, protože jako hardware postačí jediný typ výrobku.
 • Žádné další dodatečné objednávky hardwaru při změnách, protože k tomu, aby hardware plnil nové funkce, postačí použít příslušný balíček softwaru.
 • Snížené náklady na logistiku či skladování a lepší přehled, protože jediný výrobek může nahradit funkci až 50 jednotlivých součástí.

Montáž

Procesní výhody produktu Festo Motion Terminal – montáž

Pro maximální zvýšení efektivity jsou nutná řešení s tím nejvyšším stupněm integrace funkcí. Motion Terminal Festo Vám přináší následující výhody:

 • Menší pracnost montáže a méně chyb, protože je nutné sestavit a namontovat menší počet dílů.
 • Jednodušší montáž díky neměnným rozhraním.
 • Méně testů funkce díky práci s hotovými balíčky řešení, např. Soft Stop.
 • Méně netěsností s okamžitou detekcí a lokalizací pomocí aplikace „Diagnostika netěsnosti“ a také díky menší pravděpodobnosti vzniku netěsností, protože v celku je menší počet součástí.

Uvedení do provozu

Procesní výhody produktu Festo Motion Terminal – uvedení do provozu

Aby systém pracoval optimálně, je nutné při uvedení do provozu navzájem uvést do souladu veškeré jeho části. Motion Terminal Festo Vám uvedení do provozu podstatně zjednoduší.

 • Jednodušší konfigurace a parametrizace komplexnějších řešení, např. při zadávání doby přejezdu nebo tlaků.
 • Odpadá ruční nastavování a seřizování, nutné např. při nastavení rychlostí přejezdu škrticími ventily. Současně je znemožněna neoprávněná manipulace.
 • Jednodušší výroba shodných pneumatických systémů: konstrukce a funkce dané digitálními aplikacemi se jednoduše kopíruje a přenáší pomocí sady parametrů – z jednoho Motion Terminal Festo na jiný. Ušetříte až 30 % a můžete vytvářet identické konfigurace zařízení.
 • Samočinně se optimalizující systémy vedou k minimální spotřebě energie, např. při změně zatížení.

Provoz

Procesní výhody produktu Festo Motion Terminal – provoz

Vysoká celková efektivita zařízení (OEE) je předpokladem k nejvyšší produktivitě a úspornému provozu zařízení. Motion Terminal Festo efektivitu Vašeho zařízení zvyšuje.

 

 • Zkrácená doba odstávek díky rychlé opětovné konfiguraci a adaptaci beze změn hardwaru, např. při změně formátu – přizpůsobivost výroby ve smyslu Industry 4.0.
 • Zlepšená preventivní údržba, protože aplikace, jako je např. „Diagnostika netěsností“, cíleně rozpozná netěsnost, ještě než se stroj zastaví.
 • Energeticky úsporný provoz zařízení s rychlejší amortizací díky technologii piezoventilů a aplikaci ECO: např. pomocí aplikace „Pohyb ECO“ můžete na nákladech za energii ušetřit při pohybech válce DSBC 32 x 100 v prvním roce až 100 eur (doba taktu: 2-3 s, hmotnost: 0,5 kg, provoz na 2 směny).
 • Významné snížení nákladů na skladování náhradních dílů: např. při nákladech na skladování 30 až 70 eur na rok a jednu položku, získáte integrací více než 50 jednotlivých dílů do jediného terminálu enormní potenciál úspor.
 • Jednoduchá a rychlá údržba systému: díky integraci funkcí se zrychluje vyhledávání chyb a zároveň se omezují jejich možné příčiny.
 • Prodloužení životnosti konstrukčních dílů: např. aplikace „Soft Stop“ zcela nahrazuje tlumiče podléhající opotřebení – takže lze dosáhnout optimalizované doby taktu.

Modernizace

Procesní výhody produktu Festo Motion Terminal – modernizace

Modernizace může sloužit k několika účelům: např. ke zvýšení výkonu zařízení, rozšíření spektra produktů a ke snížení běžných provozních nákladů. Díky produktu Festo Motion Terminal jsou modernizace jednodušší, cenově příznivější a rychlejší.

 • Zjednodušená přestavba a jednoduché vyladění celých sérií, protože funkce se definují pomocí softwaru (aplikace). Optimalizované sady parametrů stačí jednoduše zkopírovat.
 • Snížení energetických nákladů na pneumatický systém – při minimálních nákladech na změnu: jednoduše vyměňte ventilový terminál a využijte aplikace ECO. Stávající pohony zůstanou zachovány.
 • Zvýšená znovupoužitelnost díky vysoké flexibilitě dané pouze jediným hardwarem