Získat licence aplikací Motion Apps

Naše nabídka pro Vás 

Platformu Festo Motion Terminal si můžete objednat jako obvykle prostřednictvím konfigurátoru v obchodu online. Přitom si současně zvolíte licence aplikací Motion Apps, které potřebujete. Při dodávce VTEM jsou uloženy v řídicí jednotce.

Dokoupení licencí
Potřebujete-li později další aplikace Motion Apps, najdete je v našem obchodu App World. Jednoduše se přihlaste a zadejte kód výrobku !Product Key" Motion Terminal.

Důležité upozornění:
Balíčky aplikací a univerzální aplikace můžete používat libovolně často a na všech pozicích příslušného Motion Terminal.
Jednotlivé aplikace získáte pro libovolnou používanou pozici. Tuto pozici lze volně volit i měnit. Při současném používání musíte získat příslušný počet licencí.
Všechny licence jsou vázány na příslušné zařízení Motion Terminal a nejsou přenosné na jiná zařízení.

Základní balíček

Aplikace Motion Terminal

Jak také můžete konfigurovat Motion Terminal: s hardwarem obdržíte pro všechny pozice terminálu licenci aplikace Motion App „Funkce spínacích ventilů“.

 • Motion Terminal VTEM
 • Funkce spínacích ventilů

Konfigurátor výrobků

App World

Startovací balíček

Aplikace Motion Terminal

Licence pro základní funkce pro všechny pozice na terminállu. Tyto aplikace jsou k dispozici pouze jako balíček.

 • Volitelný tlak
 • Škrcení přívodu a odvětrání
 • Proporcionální regulace průtoku

Konfigurátor výrobků

App World

Univerzální aplikace

Aplikace Motion Terminal

Rozšiřujte cíleně funkce všech pozic na terminálu. Licence univerzálních aplikací můžete získat pouze jednotlivě.

 • Diagnostika úniků
 • Pohyb ECO
 • Předvolba času pohybu

Konfigurátor výrobků

App World

Jednotlivé aplikace

Aplikace Motion Terminal

Rozšiřujte cíleně funkce pozice na terminálu. Všechny aplikace jsou k dispozici jednotlivě.

 • Proporcionální regulace tlaku
 • Proporcionální regulace tlaku podle modelu
 • Soft Stop

Konfigurátor výrobků

App World