Festo Motion Terminal - efektywność energetyczna

Doskonała efektywność energetyczna

Technika dla ekonomicznej i zrównoważonej przyszłości 

Festo Motion Terminal korzysta z rozwiązań zintegrowanych w celu zapewnienia oszczędności energii. Do sterowania stanem zaworów została wykorzystana energooszczędna technologia bazująca na zastosowaniu zaworów piezo. Pozwala to na sterowanie proporcjonalne zaworami przy minimalnym poborze energii. W porównaniu z powszechnie stosowanymi elektrozaworami, ograniczają one pobór energii dla sterowania nawet o 90%.

Aplikacje zapewniające energooszczędne działanie

„Napęd ECO” lub „Ustawiany poziom ciśnienia”: aplikacje te zostały opracowane przez Festo aby umożliwić energooszczędne działanie układów pneumatycznych. Ich zastosowanie znacząco obniża pobór energii, zwłaszcza przy zastosowaniu dodatkowych aplikacji służących np. do lokalizowania przecieków.

Schemat poglądowy - efektywność energetyczna

Napęd ECO

Zużycie energii zależne od obciążenia

Aplikacja „Napęd ECO” może być teraz wykorzystana do automatycznego zmniejszenia poboru energii pneumatycznej, do poziomu wymaganego do zachowania ruchu. Zmniejsza to pobór energii do niezbędnego minimum, zwłaszcza przy prostych zadaniach, nie wymagających dodatkowej siły w położeniach końcowych. Na rysunku przedstawiono zasadę działania na przykładzie wózka z bloczkiem drewnianym.

Działanie standardowe

Zawór znormalizowany dostarcza ciśnienie 6 bar do układu sprężonego powietrza. Przy końcu ruchu, w komorze napędu ciśnienie wzrasta do poziomu maksymalnego (6 bar), niezależnie od poruszanego obciążenia, jak widać w dolnej części animacji.

Napęd ECO z Festo Motion Terminal: oszczędność energii nawet o 70%

Układ sprężonego powietrza zasila Festo Motion Terminal powietrzem o ciśnieniu 6 bar. Zależnie od obciążenia i fazy ruchu, faktyczne ciśnienie w napędzie jest zmniejszane do wymaganego poziomu za pomocą systemu dławienia. Widać to w górnej części animacji.

  1. W fazie ruchu: ciśnienie zależne od obciążenia, dzięki dławieniu bez wykorzystania zaworu dławiąco-zwrotnego.
  2. Pod koniec ruchu: zasilanie sprężonym powietrzem jest wyłączane. Napęd jest zasilany powietrzem pod ciśnieniem niezbędnym dla obciążenia, np. 4 bar. W odróżnieniu od standardowego działania, ciśnienie nie jest zwiększane do poziomu zasilania (6 bar.
  3. Ruch powrotny bez obciążenia: w tej fazie wykorzystywane jest jeszcze niższe ciśnienie, zaś zużycie energii jest ponownie dopasowywane do obciążenia.

 

Aplikacje do diagnostyki

 

Funkcje diagnostyczne pozwalają obniżyć koszty

Wczesne wykrywanie przecieków pozwala zwiększyć niezawodność procesu i produktywność, zmniejszając przy tym niepotrzebne straty energii. Aktywne monitorowanie stanu pozwala w ten sposób ograniczyć koszty działania systemu. Pozwala to na szybszy zwrot inwestycji, a co za tym idzie, zwiększenie przewagi nad konkurencją.

Możliwość wyboru poziomu ciśnienia

Możliwość wyboru poziomu ciśnienia

Dzięki możliwości cyfrowego ustalania wymaganego poziomu ciśnienia w aplikacji „Ustawiany poziom ciśnienia”, możliwe jest proste dopasowanie ciśnienia dla każdego ruchu i każdego zastosowania z osobna. Sprawdź, czy Twoje zadania automatyzacyjne naprawdę wymagają użycia maksymalnego ciśnienia!

  • Przykładowo, można ustalić niższy poziom energii dla ruchu powrotnego (bez obciążenia) przy zastosowaniach ciśnieniowych.
  • W przypadku pionowego ruchu w dół, Festo Motion Terminal ogranicza ciśnienie pozwalając, by ruch odbywał się częściowo z wykorzystaniem grawitacji.
  • W przypadku zmiennych obciążeń bądź zróżnicowania sił w położeniach końcowych, każdy ruch może zostać zdefiniowany tak, aby zoptymalizować zużycie energii, przy zachowaniu możliwości ustalenia poziomu ciśnienia zależnego od obciążenia.