• Zegar klienta

  Cyfrowa pneumatyka!

  Korzyści na wszystkich etapach tworzenia wartości

 • Terminal ruchu Festo Motion Terminal - korzyści dla procesu - koncepcja

  Koncepcja

  Mniejsza złożoność i niższe koszty energii, maksymalna standaryzacja

 • Terminal ruchu Festo Motion Terminal - korzyści dla procesu - konstrukcja i programowanie

  Projekt i oprogramowanie

  Szybsze konstruowanie, mniej skomplikowane programowanie

 • Terminal ruchu Festo Motion Terminal - korzyści dla procesu - zaopatrzenie

  Zaopatrzenie

  Krótsze listy części, niższe koszty logistyki i utrzymania magazynu

 • Terminal ruchu Festo Motion Terminal - korzyści dla procesu - montaż

  Montaż

  Mniej skomplikowany montaż, niezmienione interfejsy

 • Terminal ruchu Festo Motion Terminal - korzyści dla procesu - uruchamianie

  Uruchamianie

  Brak ręcznej regulacji, łatwiejsza konfiguracja i parametryzacja złożonych rozwiązań

 • Terminal ruchu Festo Motion Terminal - korzyści dla procesu - eksploatacja

  Eksploatacja

  Szybkie adaptacje systemów, efektywna energetycznie eksploatacja instalacji, niższe koszty zapasu części zamiennych

 • Terminal ruchu Festo Motion Terminal - korzyści dla procesu - modernizacja

  Modernizacja

  Łatwiejsza przebudowa, szybszy tuning, oszczędności dzięki lepszej efektywności energetycznej przy mniejszych nakładach

Standaryzacja i elastyczność

Odnoś korzyści w całym łańcuchu wartości 

Festo Motion Terminal oferuje korzyści w całym łańcuchu tworzenia wartości – od projektu po modernizację maszyn i urządzeń. Sprawdź, w jaki sposób możesz poprawić każdy etap produkcji dzięki wykorzystaniu Festo Motion Terminal.

 

Koncepcja

Festo Motion Terminal - korzyści dla procesu - koncepcja

W tej fazie tworzysz podstawy dla swojego systemu. Festo Motion Terminal zapewnia wsparcie tego procesu, zwłaszcza w następujących obszarach:

 • Koncepcja ustandaryzowanej platformy dla systemu i jego modułów dzięki wysokiej elastyczności produktu. Pojedynczy zawór zapewnia funkcjonalność ponad 50 innych komponentów.
 • Zmniejszona złożoność dzięki jednej technologii do wielu różnych zastosowań.
 • Obniżone koszty w fazie projektowania i rozwoju dzięki połączeniu funkcji z aplikacją. Zwiększenie elastyczności i szybkości procesu dostosowania, modyfikacji i projektowania.
 • Niższe koszty późniejszych modyfikacji. Ponieważ osprzęt nie wymaga zmian, zasada dziesiątek jest znacznie ograniczona. Zasada ta stanowi, że koszty niewykrytego błędu zwielokrotniają się dziesięciokrotnie w każdej kolejnej fazie.
 • Zintegrowana ochrona własności intelektualnej (know-how). Niezależnie od funkcji, jaką pełni zawór w Festo Motion Terminal, będzie on zawsze wyglądać tak samo. Ponieważ funkcje są przypisywane z poziomu aplikacji, osoby postronne nie będą w stanie łatwo poznać konstrukcji i funkcjonowania systemu.

Projekt i oprogramowanie

Festo Motion Terminal - korzyści dla procesu - projekt i oprogramowanie

Faza ta zwykle generuje 25-30% łącznych kosztów, co stanowi największą część wydatków związanych z budową maszyn i zakładów przemysłowych. Festo Motion Terminal pomaga obniżyć te koszty.

 • Szybsze projektowanie dzięki niższej liczbie części i modeli CAD, prostszym rysunkom montażowym i przejrzystym interfejsom.
 • Prosta i szybka adaptacja, nawet po zakończeniu projektowania, dzięki nowej zdolności przypisywania funkcji z poziomu aplikacji bez konieczności wymiany sprzętu.
 • Kompaktowe rozwiązania dzięki mniejszej liczbie wymaganych elementów. Przykładowo, jeden zawór może obsługiwać dwa zastosowania związane proporcjonalnym ciśnieniem, co oznacza 50% oszczędności miejsca.
 • Prostsze programowanie, wynikające z możliwości wykorzystania predefiniowanych funkcji oraz aplikacji sterujących, zależnie od zastosowania.

Zaopatrzenie

Festo Motion Terminal - korzyści dla procesu - zaopatrzenie

W tej fazie przetwarza się dużą liczbę danych takich jak informacje o dostawach, ceny, dane dostawców i magazynów, które są wprowadzane i przetwarzane w systemie ERP. Festo Motion Terminal posiada następujące zalety:

 • Krótsze listy z wykazem części, mniejszy nakład pracy i mniej błędów wynikająca ze zmniejszenia liczby wymaganych elementów poprzez wyeliminowanie np. zaworów dławiąco-zwrotnych, amortyzatorów i czujników ciśnienia.
 • Niższe koszty zarządzania danymi, dzięki zastosowaniu jednego elementu sprzętowego.
 • W przypadku zmian nie trzeba zamawiać dodatkowego sprzętu, gdyż wszystkie wymagane dodatkowe funkcje mogą być pobrane jako pakiety oprogramowania.
 • Niższe koszty logistyki i magazynowanie, ponieważ jeden produkt zastępuje funkcje ponad 50 pojedynczych komponentów.

Montaż

Festo Motion Terminal - korzyści dla procesu - montaż

W celu zmaksymalizowania wydajności, system musi cechować się najwyższym możliwym poziomem integralności. Festo Motion Terminal ma następujące zalety:

 • Łatwiejszy montaż oraz mniejsza liczba błędów, wynikająca z mniejszej liczby elementów wykorzystywanych przy montażu.
 • Prostszy montaż dzięki temu samemu interfejsowi
 • Mniejsza ilość testów wydajności, dzięki zastosowaniu w ramach aplikacji całych pakietów rozwiązań, np. Soft Stop.
 • Mniejsza ilość przecieków dzięki aplikacji „Diagnostyka przecieku” wykrywającej i lokalizującej przecieki. Ryzyko nieszczelności jest również znacznie zmniejszone dzięki niższej liczbie elementów.

Uruchamianie

Festo Motion Terminal - korzyści dla procesu - uruchamianie

W celu zapewnienia optymalnego działania systemu, wszystkie jego elementy muszą zostać dopasowane podczas uruchamiania. Festo Motion Terminal znacząco ułatwia ten proces.

 • Prostsza konfiguracja i parametryzacja złożonych rozwiązań, np. ustalanie czasu ruchu bądź poziomów ciśnienia pneumatycznego
 • Brak potrzeby ręcznego ustawiania bądź ponownej kalibracji, w odróżnieniu od starszych systemów, w których szybkość ruchu musiała być regulowana za pomocą zaworów dławiących. Takie rozwiązania redukuje też ryzyko wprowadzania niepożądanych zmian.
 • Prosta produkcja identycznych systemów pneumatycznych. Mapowanie zapewnianie przez cyfrowe aplikacje jest łatwe do skopiowania i może zostać użyte do innych urządzeń typu Festo Motion Terminal dzięki archiwizacji parametrów. Pozwala to na oszczędności rzędu 30% i umożliwia zastosowanie identycznych konfiguracji dla różnych systemów
 • Samooptymalizujące się systemy zapewniają minimalne zużycie energii, np. w przypadku zmian obciążenia.

Eksploatacja

Festo Motion Terminal - korzyści dla procesu - eksploatacja

Wysoki poziom Całkowitej Efektywności Wyposażenia (OEE) jest wymogiem maksymalnej wydajności i efektywności. Festo Motion Terminal zwiększy produktywność Twojego systemu.

 • Mniejszy czas przestojów dzięki szybkiej zmianie konfiguracji i adaptacji dostępnej bez potrzeby zmiany sprzętu np. przy zmianach formatu, oraz elastyczna produkcja zgodna z Przemysłem 4.0
 • Bardziej efektywna konserwacja prewencyjna dzięki aplikacjom takim jak „Diagnostyka przecieku”, pozwalająca wykrywać nieszczelności systemu zanim spowodują przestój pracy.
 • Wyższa energooszczędność działania, a co za tym idzie, również szybsza amortyzacja dzięki technologii piezoelektrycznej i aplikacjom ECO. Przykładowo, zastosowanie „napędu ECO” dla siłownika DSBC 32 x 100 pozwala zaoszczędzić do 100 EUR na samym poborze energii w czasie jednego roku (czas cyklu: 2-3 sekundy, masa: 0,5 kg, praca na 2 zmiany).
 • Znaczące ograniczenie kosztów składowania części zamiennych. Przykładowo, przy założeniu, że koszt składowania jednego elementu przez rok wynosi 30-70 EUR, fakt zintegrowania ponad 50 funkcji w ramach jednego systemu oznacza, że koszty magazynowania mogą być drastycznie obniżone, gdyż konieczne jest magazynowanie wyłącznie samego zespołu zaworu.
 • Szybka i prosta konserwacja systemu. Wysoki poziom integracji funkcji przyspiesza proces identyfikacji problemu, zmniejszając również liczbę miejsc, w których mogą wystąpić awarie.
 • Zwiększona żywotność elementów. Przykładowo, aplikacja „Soft Stop” całkowicie zastępuje podatne na zużycie amortyzatory, optymalizując czasy trwania cyklu.

Modernizacja

Festo Motion Terminal - korzyści dla procesu - modernizacja

Modernizacja może służyć wielu celom, m.in. zwiększeniu wydajności systemu, rozszerzeniu zakresu produktów bądź zmniejszeniu kosztów działania. Festo Motion Terminal czyni modernizację szybszą, łatwiejszą i tańszą.

 • Łatwiejsza konwersja i prostsza regulacja całej serii produktów, dzięki definiowaniu funkcji z poziomu oprogramowania (aplikacji). Wystarczy jedynie skopiować zoptymalizowany zapis parametrów.
 • Zmniejszone koszty energii pneumatycznej przy minimalnych wymaganiach modyfikacji: wystarczy wymienić wyspę zaworową i skorzystać z aplikacji ECO. Wymiana napędu nie jest konieczna.
 • Zwiększone możliwości ponownego użycia dzięki wysokiej elastyczności zapewnianej przez użycie tylko jednego elementu sprzętowego.