Image description

Moduł CPX

CPX umożliwia wykorzystanie wielu różnych systemów sterowania i specyfikacji użytkowników końcowych. Przykładowo, zintegrowany sterownik CODESYS i OPC UA zapewniają interfejs zgodny z Przemysłem 4.0, zaś CPX-CTEL stanowi ekonomiczną opcję dla rozszerzeń systemu opartych na rozwiązaniu I-Port. CPX-CTEL można wykorzystać do zintegrowania maksymalnie dodatkowych czterech urządzeń Festo, wykorzystujących I-Port za pośrednictwem np. modułu.

Skorzystaj z oferowanej przez CPX bezkonkurencyjnej synergii oraz szerokiego zakresu opcji integracji funkcji.

Terminal ruchu Festo Motion Terminal - Moduł CPX