Zakup licencji motion-apps

Nasza oferta dla Ciebie 

Festo Motion Terminal można zamówić przez sklep on-line, w podobny sposób jak zamówienie zwykłej wyspy zaworowej. Znajomy interfejs konfiguracyjny ma teraz nowe funkcje, np. wybór i zakup stosownych licencji aplikacji ruchu (motion apps), które będą zapisane w pamięci sterownika przed jego wysłaniem.

Dodatkowy zakup licencji
Jeżeli potrzebujesz dodatkowych aplikacji motion apps, znajdziesz je w naszym App World. Zaloguj się i wprowadź Klucz Produktu dla swojego Motion Terminal.

Ważne:
Pakiet Licencji i Pakiety Rozszerzeń
można bez ograniczeń używać na wszystkich pozycjach zaworowych danego Motion Terminal.
Licencje na pojedyncze aplikacje należy zakupić dla każdego zaworu oddzielnie. Pozycja zaworu może być przy tym dowolnie wybierana i zmieniana. Gdy w jednakowym czasie wymagana jest na przykład 2 razy funkcja proporcjonalnej regulacji ciśnienia, należy wówczas wykupić 2 licencje na Motion Apps.Można jednak dopasować przebieg czasowy procesu, aby możliwe było użycie sekencyjne aplikacji na dwóch zaworach, jeden po drugim.

Wszystkie licencje są powiązane z jednym Motion Terminal i nie mogą być przenoszone.

Pakiet Podstawowy

Motion Terminal Apps

Niezależnie od sposobu konfiguracji Festo Motion Terminal, z czterema lub ośmioma zaworami, z lub bez cyfrowych/analogowych modułów wejść, licencja aplikacji ruchu „Funkcje zaworów rozdzielających” jest zawsze uwzględniona – bez dodatkowych kosztów!

 • Motion Terminal VTEM
 • Funkcja zaworów rozdzielających

 

Konfigurator produktowy

App World

 

Pakiet startowy

Motion Terminal Apps

Pakiet startowy zawiera licencje dla najważniejszych, podstawowych funkcji pneumatycznych dla wszystkich pozycji zaworowych. Pozwalają one na realizację wielu zadań. Te aplikacje są dostępne tylko w pakiecie.

 • Ustawiany poziom ciśnienia
 • Regulacja przepływu na zasilaniu i odpowietrzeniu
 • Zawór proporcjonalny przepływu

Konfigurator produktowy

App World

Pakiet rozszerzeń

Motion Terminal Apps

Możliwość precyzyjnego rozszerzenia zakresu funkcji dla wszystkich pozycji zaworowych. Licencje na pakiet rozszerzeń są dostępne pojedynczo.

 • Diagnostyka przecieku
 • Napęd ECO
 • Zadany czas ruchu

Konfigurator produktowy

App World

Pojedyncze aplikacje

Motion Termina Apps

Możliwość precyzyjnego rozszerzenia zakresu funkcji dla jednej pozycji zaworowej. Wszystkie aplikacje są dostępne pojedynczo.

 • Proporcjonalna regulacja ciśnienia
 • Proporcjonalna regulacja ciśnienia bazująca na parametrach układu
 • Soft Stop

Konfigurator produktowy

App World