Terminal ruchu Festo Motion Terminal - aplikacje

Aplikacje ruchu Motion Apps - sposób na większą produktywność

Inteligentne rozwiązania zapewniające maksymalną elastyczność 

W Festo Motion Terminal zintegrowano szeroki zakres produktów, funkcji i pełnych pakietów rozwiązań. Jeden rodzaj techniki zaworowej, wydajny sterownik oraz inteligentne aplikacje: to połączenie oznacza nową erę w zakresie elastyczności.

Aplikacje umożliwiają niemalże nieograniczoną integrację w przypadku wysp zaworowych. Takie podejście pozwala na:

  • Zmniejszenie złożoności systemów,
  • Przyspieszenie procesów inżynieryjnych,
  • Skrócenie czasu wprowadzenia produktów na rynek.

Funkcje zaworów rozdzielających

 

Funkcje można łatwo i wygodnie przypisywać za pośrednictwem komputera bądź systemu sterowania maszyny/urządzenia. Możliwa jest zmiana funkcji zaworów rozdzielających np. 4/2, 4/3, 3/2 itp., przy czym zmiany te można wprowadzać w dowolnym momencie według potrzeb. Oznacza to, że pojedyncza wyspa zaworowa oferuje maksymalną elastyczność działania.

Zawór proporcjonalny przepływu

 

Dwa układy proporcjonalnego sterowania przepływem w jednym zaworze - ekonomiczne i kompaktowe rozwiązanie.

Proporcjonalna regulacja ciśnienia

 

Dwa niezależne i osobno ustawiane proporcjonalne regulatory ciśnienia w jednym zaworze! Bardzo oszczędne i kompaktowe rozwiązanie.

Proporcjonalna regulacja ciśnienia bazująca na parametrach układu

 

Aplikacja eliminuje konieczność stosowania techniki czujników zewnętrznych, gdyż sterownik bazuje na kilku podstawowych parametrach. Model monitorowania zmniejsza czas i nakład pracy potrzebnej dla programowania podczas gdy przełomowy system sterowania zapewnia wysoki poziom precyzji.

Regulacja przepływu na zasilaniu i odpowietrzeniu

 

Czy chcesz uniknąć czasochłonnej ręcznej regulacji i pozbyć się osobnych zaworów dławiąco-zwrotnych?

Funkcja regulacji przepływu na zasilaniu i odpowietrzeniu pozwala na szybkie i wygodne regulowanie przepływu za pomocą naciśnięcia przycisku, bez ryzyka wprowadzenia niepożądanych zmian. Oznacza to, że możliwe jest też programowanie sekwencji ruchów przy zróżnicowanych ustawieniach zaworów sterujących przepływem.

Napęd ECO

Zużycie energii zależne od obciążenia

Aplikacja „Napęd ECO” może być teraz wykorzystana do automatycznego zmniejszenia poboru energii pneumatycznej, do poziomu wymaganego do zachowania ruchu. Zmniejsza to pobór energii do niezbędnego minimum, zwłaszcza przy prostych zadaniach, nie wymagających dodatkowej siły w położeniach końcowych. Na rysunku przedstawiono zasadę działania na przykładzie wózka z bloczkiem drewnianym.

Działanie standardowe

Zawór znormalizowany dostarcza ciśnienie 6 bar do układu sprężonego powietrza. Przy końcu ruchu, w komorze napędu ciśnienie wzrasta do poziomu maksymalnego (6 bar), niezależnie od poruszanego obciążenia, jak widać w dolnej części animacji.

Napęd ECO z Festo Motion Terminal: oszczędność energii nawet o 70%

Układ sprężonego powietrza zasila Festo Motion Terminal powietrzem o ciśnieniu 6 bar. Zależnie od obciążenia i fazy ruchu, faktyczne ciśnienie w napędzie jest zmniejszane do wymaganego poziomu za pomocą systemu dławienia. Widać to w górnej części animacji.

  1. W fazie ruchu: ciśnienie zależne od obciążenia, dzięki dławieniu bez wykorzystania zaworu dławiąco-zwrotnego.
  2. Pod koniec ruchu: zasilanie sprężonym powietrzem jest wyłączane. Napęd jest zasilany powietrzem pod ciśnieniem niezbędnym dla obciążenia, np. 4 bar. W odróżnieniu od standardowego działania, ciśnienie nie jest zwiększane do poziomu zasilania (6 bar.
  3. Ruch powrotny bez obciążenia: w tej fazie wykorzystywane jest jeszcze niższe ciśnienie, zaś zużycie energii jest ponownie dopasowywane do obciążenia.

 

Zadany czas ruchu

 

Czas cyklu można zmieniać prosto i intuicyjnie, bez dodatkowej regulacji. System sam adaptuje prędkość ruchu tak, aby odpowiadała ona żądanej wartości. Pozwala to uzyskać najwyższy poziom ciągłości i niezawodności procesów.

Ustawiany poziom ciśnienia (ECO)

 

Oszczędzaj energię ustawiając zróżnicowane poziomy ciśnienia. Wystarczy ustalić ciśnienie dla danych ruchów na żądanym poziomie. Dodatkowo, można też regulować prędkość zmieniając ustawienia zaworu dławiącego.

Soft stop

 

Skróć czasy cyklu nawet o 70%! Dzięki funkcji Soft Stop, możliwe jest zastosowanie dynamicznego, a jednocześnie delikatnego pozycjonowania bez potrzeby stosowania podatnych na zużycie amortyzatorów. Aplikacja w połączeniu z nowymi czujnikami SDAP ogranicza czas oczekiwania i zwiększa żywotność Twojej maszyny/urządzenia.

Diagnostyka przecieku

 

Odrębne cykle diagnostyczne pozwalają na wykrywanie i lokalizowanie poszczególnych przecieków w sieci sprężonego powietrza. Dzięki ustawieniu wartości progowych, możliwe jest prowadzenie dokładnej konserwacji prewencyjnej.