Produktanimering – Motion Terminal

Den nya tekniken i detalj

Återupptäckt flexibilitet 

Motion Apps – din väg till högre produktivitet

Motion Apps

Motion Apps plus ny ventilteknik: ersätter över 50 enskilda komponenter och till och med hela systemlösningar. Från strypventiler till de mest skilda riktningsventiler, proportionaltrycksregleringsfunktioner, Soft Stop-lösningar och till och med pneumatiska positioneringsuppgifter.

Motion Apps för mer produktivitet


Köp Motion App-licenser

Motion Terminal Apps

Vill du konfigurera en Festo Motion Terminal med dina specifika Motion Apps? Eller har du redan en Motion Terminal och behöver fler Motion Apps?

Vårt erbjudande till dig


Ventil – en för allt

Festo Motion Terminal ventiler

Den här ventilen är den första som styrs av appar. Bryggkopplingen i ventilen är ett innovativt ventilsystem. Det utgår från grundelementen i pneumatiska ventilfunktioner och möjliggör på så sätt för första gången digitalisering av pneumatik.

Ventiltekniken i detalj


CPX – oslagbara synergier

Festo Motion Terminal CPX

Kombinationen av automatiseringsplattformen CPX och Festo Motion Terminal uppnår oslagbara synergier: från CoDeSys-controller med OPC-UA till lönsamma systemutökningar med CPX-CTEL uppnår du bästa funktionsintegration.

Lär dig mer om CPX-modulen


Ethernet WebConfig-gränssnitt – snabb och enkel idrifttagning

Festo Motion Terminal gränssnitt

Med Ethernet-gränssnittet och det intuitiva WebConfig-användargränssnittet kan du parametrera alla ventiler på Festo Motion Terminal effektivt med din dator via en webbserver – utan någon ytterligare konfigurationsprogramvara. Dessutom kan detta göras direkt via maskinstyrningen.


Ingångsmodul – extern sensorer som bearbetas i realtid

Festo Motion Terminal ingångsmodul

På Festo Motion Terminal kan du välja upp till 16 snabba analoga eller digitala ingångar för regleringstillämpningar som Soft Stop. Den direkta integrationen av sensorer i ställdonet med Festo Motion Terminal möjliggör en snabb reglering för dessa systemlösningar.