Festo Motion Terminal – energieffektivitet

Absolut energieffektivitet

Teknik för en lönsam och hållbar framtid 

Festo Motion Terminal tillämpar ett helhetskoncept för energieffektiv drift. För styrning av huvudventilen har mindre energikrävande grundtekniker utvecklats ur piezoventiler. Detta möjliggör en proportionerlig pilotluftförsörjning med minimal energiförbrukning. I jämförelse med de utbredda konventionella magnetventilerna kan energiförbrukningen för pilotluftförsörjningen sänkas med upp till 90 %.

Appar för energieffektiv drift

”ECO-körning” eller ”Valbar trycknivå”: för energieffektiv drift av pneumatiska applikationer har Festo utvecklat dessa appar som kan användas för att minska energiförbrukningen avsevärt. Detta kompletteras av diagnosappar, t.ex. för lokalisering av läckage.

Diagram över energieffektivitet

ECO-körning

Belastningsberoende energiförbrukning

Med appen ”ECO-körning” kan energiförbrukningen i pneumatiken nu för första gången automatiskt sänkas till den energi som verkligen behövs för rörelsen. Därmed kan energiförbrukningen vid rena rörelseuppgifter där ingen extra kraft behövs i ändläget minskas till lägsta nödvändiga. Här ser du hur det fungerar med en skjutanordning för ett träblock som exempel.

Standarddrift

En standardventil försörjer tryckluftsnätet med 6 bar. Vid slutet av rörelsen genereras hela försörjningstrycket på 6 bar i drivkammaren oberoende av den rörliga lasten – visas längst ned i animeringen.

ECO-körning med Festo Motion Terminal: för energibesparingar på upp till 70 %

Tryckluftsnätet försörjer Festo Motion Terminal med 6 bar. Bereonde på rörelsefas och last sänks det egentliga trycket i drivenheten genom strypning till den trycknivå som krävs för rörelsen. Det här visas överst i animeringen.

  1. Under rörelsefasen: belastningsberoende tryckbegränsning utan strypbackventil
  2. Vid rörelsens slut: tryckluftstillförseln kopplas från. Drivenheten drivs lastberoende med det minimala tryck som krävs, t.ex. 4 bar. Trycket höjs inte till matningstryckets nivå (6 bar) som vid standarddrift.
  3. Obelastat återgångsslag: här ställs en ännu lägre trycknivå in – förbrukningen anpassas återigen automatiskt till belastningen.

 

Appar för diagnos

 

Diagnosfunktioner för att förebygga kostnader

Genom att läckage upptäcks tidigt ökar du processäkerheten och produktiviteten och minskar samtidigt onödiga energiförluster. Aktiv Condition Monitoring hjälper dig alltså att direkt sänka anläggningarnas livscykelkostnader. Detta möjliggör en snabbare avkastning på investeringen och en förbättrad konkurrenskraft.

Valbar trycknivå

Valbar trycknivå

Genom den digitala förinställningen av den trycknivå som krävs kan trycket i framtiden anpassas okomplicerat och individuellt för alla rörelser med Motion App ”Valbar trycknivå” för alla funktioner och alla applikationer. Kontrollera om dina automatiseringsuppgifter verkligen kräver maximal trycknivå!

  • För pressapplikationer kan du exempelvis dimensionera det obelastade återgångsslaget energireducerat.
  • För vertikala rörelser nedåt använder Festo Motion Terminal gravitationskraften för energibesparingar eftersom det sänker trycket.
  • Vid funktioner med växlande belastning eller olika krafter i ändläget kan alla rörelser energioptimeras och trycknivån fastställas oberoende av belastningen.