Festo Motion Terminal ventiler

Den appstyrda ventilens konstruktion

Ventilvariant 1: en enda ventil ersätter över 50 enskilda komponenter 

Ett stort antal produkter, funktioner och hela lösningspaket är möjliga med den här nya ventiltekniken. Förutsättningen: en ventilstruktur med mer frihetsgrader i styrningen samt integrerad dataregistrering och databearbetning i bemärkelsen av ett cyberfysiskt system. De övergripande ekonomiska fördelarna med ventilvarianten är stora, både för anläggningskonstruktörer och driftansvariga.

Ventilkonstruktion
  1. Fyra sätesventiler: den individuella styrningen av de enskilda sätesventilerna möjliggör högsta flexibilitet.
  2. Fyra piezo pilotventiler: piezo pilotventilerna kräver lite energi och styr sätesventilerna exakt och proportionerligt.
  3. Ventilelektronik med sensorer: de integrerade slag-, tryck- och temperatursensorerna sörjer för en optimal reglering och en transparent Condition Monitoring.

Ventilteknik: bryggkoppling

Ventilteknik bryggkoppling

Bryggkopplingen i Festo Motion Terminals ventil är ett innovativt ventilsystem som utgår från grundelementen i pneumatiska ventilfunktioner.

  • Fyra 2/2-vägsventiler (sätesventiler) har kopplats ihop till en full brygga.
  • Varje sätesventil (grå) förstyrs och regleras proportionerligt med två piezoventiler (blå).
  • Givare övervakar varje sätesventils slag och tryckgivare övervakar trycken i anslutningarna 2 och 4.

Alla fyra pilotpatronerna (blå) utgör på så sätt sammanlagt åtta proportionerligt reglerbara 2/2-vägsventiler. Tack vare de integrerade sensorerna och den proportionerliga styrningen med möjlighet att trycksätta och avlufta ventilerna oberoende kan nu de flesta ventilfunktionerna och hela systemlösningar realiseras med en enda ventilteknik, t.ex. Soft Stop (ändlägesdämpning utan stötdämpare).