Köp Motion App-licenser

Vårt erbjudande till dig 

Du beställer Festo Motion Terminal med hjälp av konfiguratorn i onlineshopen. I samband med detta väljer du de Motion App-licenser som du behöver. Vid leveransen av VTEM ligger dessa på controllern.

Licensköp i efterhand
Om du behöver fler Motion Apps vid ett senare tillfälle hittar du dessa i vår App World. Logga in och ange produktnyckeln för din Motion Terminal.

Viktigt:
App-paket och Multi Apps kan användas så ofta som önskas och samtidigt på alla ventilplatser för respektive Motion Terminal.
Enskilda appar erhålls per använd ventilfunktion. Ventilplatsen kan väljas och bytas fritt. Om du vill använda flera samtidigt måste du köpa motsvarande antal licenser.
Alla licenser är knutna till respektive Motion Terminal och kan inte överföras till andra.

Baspaket

Motion Terminal Apps

Om du även konfigurerar din Motion Terminal: Till hårdvaran får du även Motion App-licensen ”Riktningsstyrda ventiler” för alla ventilplatser.

 • Motion Terminal VTEM
 • Riktningsventilsfunktioner

Produktkonfigurator

App World

Startpaket

Motion Terminal Apps

Licenser för centrala pneumatiska grundfunktioner för alla ventilplatser. Dessa appar är endast tillgängliga i paketet.

 • Valbar trycknivå
 • Till- och frånluftsstrypning
 • Proportionell flödesreglering

Produktkonfigurator

App World

Multi Apps

Motion Terminal Apps

Utöka funktionsomfånget för alla ventilplatser. Multi App-licenserna kan bara köpas var för sig.

 • Diagnos av läckage
 • ECO-körning
 • Förinställning av rörelsetid

Produktkonfigurator

App World

Enskilda appar

Motion Terminal Apps

Utöka funktionsomfånget för en ventilplats. Alla appar kan köpas separat.

 • Tryckreglerande proportionalventil
 • Modellbaserad proportionell tryckreglering
 • Soft Stop

Produktkonfigurator

App World