Festo Motion Terminal Apps

Motion Apps – din väg till högre produktivitet

Smarta mjukvarulösningar för maximal flexibilitet 

Ett stort antal produkter, funktioner och hela lösningspaket är integrerade i Festo Motion Terminal. En enda ventilteknik, en effektstark controller och smarta appar: den här kombinationen är början på en ny era inom flexibilitet.

Apparna är nyckeln till nästintill gränslös funktionsintegration för ventilterminalerna. Därigenom

  • minskar anläggningens komplexitet,
  • skyndas ingenjörsprocesserna på och
  • du uppnår kortare tid-till-marknad.

Riktningsventilsfunktioner

 

Funktionstilldelningen sker enkelt och bekvämt på datorn eller via maskinstyrningen. När som helst och så ofta du vill kan du ändra riktningsventilernas standardfunktioner, t.ex. 4/2, 4/3, 3/2 osv. Med bara en ventilterminal är du därmed mycket flexibel.

Flödesreglerande proportionalventil

 

Två proportionerliga flödesstyrningar i en ventil – en lönsam och kompakt lösning.

Proportionaltryckreglering

 

Få två individuella och oberoende, reglerbara proportionaltryckregleringar i endast en ventil! En mycket lönsam och kompakt lösning.

Modulbaserad proportionaltryckreglering

 

Genom att färre bas parametrar sparas i den modellbaserade styrningen innebär det att inga externa sensorer krävs till denna app. Observationsmodellen minskar programmeringskostnaderna och sörjer för största möjliga reglernoggrannhet genom den förutseende regleringen.

Till- och frånluftsstrypning

 

Vill du undvika tidsödande manuell inställning och slippa separata strypbackventiler?

Med funktionen till- och frånluftsstrypning sker hastighetsinställningen bekvämt, snabbt och manipulationssäkert med en knapptryckning. På så sätt kan variabla rörelseförlopp programmeras med olika strypventilsinställningar.

ECO-körning

Belastningsberoende energiförbrukning

Med appen ”ECO-körning” kan energiförbrukningen i pneumatiken nu för första gången automatiskt sänkas till den energi som verkligen behövs för rörelsen. Därmed kan energiförbrukningen vid rena rörelseuppgifter där ingen extra kraft behövs i ändläget minskas till lägsta nödvändiga. Här ser du hur det fungerar med en skjutanordning för ett träblock som exempel.

Standarddrift

En standardventil försörjer tryckluftsnätet med 6 bar. Vid slutet av rörelsen genereras hela försörjningstrycket på 6 bar i drivkammaren oberoende av den rörliga lasten – visas längst ned i animeringen.

ECO-körning med Festo Motion Terminal: för energibesparingar på upp till 70 %

Tryckluftsnätet försörjer Festo Motion Terminal med 6 bar. Bereonde på rörelsefas och last sänks det egentliga trycket i drivenheten genom strypning till den trycknivå som krävs för rörelsen. Det här visas överst i animeringen.

  1. Under rörelsefasen: belastningsberoende tryckbegränsning utan strypbackventil
  2. Vid rörelsens slut: tryckluftstillförseln kopplas från. Drivenheten drivs lastberoende med det minimala tryck som krävs, t.ex. 4 bar. Trycket höjs inte till matningstryckets nivå (6 bar) som vid standarddrift.
  3. Obelastat återgångsslag: här ställs en ännu lägre trycknivå in – förbrukningen anpassas återigen automatiskt till belastningen.

 

Inställning av förflyttningstid

 

Du kan ange cykeltiden intuitivt – utan krångel med inställningar. Systemet anpassar sig självt tills den uppmätta förflyttningstiden motsvarar börförflyttningstiden. På så sätt uppnår du högsta kontinuitet och processäkerhet i dina anläggningar.

Valbar trycknivå (ECO)

 

Spara energi – genom att ställa in flera trycknivåer. Du återställer helt enkelt in trycket för valda rörelser på en valfri reducerad nivå. Dessutom kan du styra hastigheten via strypventilsinställningen.

Soft Stop

 

Förkorta dina cykeltider med upp till 70 %! Med Soft Stop får du mycket dynamiska och samtidigt mjuka rörelser utan stötdämpare som tenderar att bli slitna. Appen I kombination med de nya givarna SDAP minskar därmed väntetiderna och förlänger livslängd.

Diagnos läckage

 

Genom separata diagnoscykler kan du identifiera och lokalisera läckage i tryckluftsnätet individuellt. Genom fördefinierade snabbvärden är ett exakt förebyggande underhåll möjligt.