Festo Learning Experience

Het digitale leerportaal voor individuele leerervaringen

Vooral in de technische opleiding en bijscholing is het belangrijk om niet alleen theoretische kennis bij te brengen, maar ook de mogelijkheid te bieden om deze direct in de praktijk toe te passen en te verdiepen. Festo Learning Experience (Festo LX) is ons innovatieve digitale leerportaal dat een nieuwe manier van leren mogelijk maakt. Festo LX kiest voor een holistische benadering van technische opleiding en bijscholing en biedt toegang tot uitgebreid didactisch voorbereide leerinhouden en geschikte praktische toepassingen. Door de intelligente combinatie van eLearning-cursussen en praktische oefeningen, stellen cursisten hun inzetbaarheid in de hightech-industrie van vandaag en morgen veilig. Kom nu meer te weten over ons digitale leerportaal Festo LX en verzeker u van de licentie die bij uw behoeften past.

Beleef het digitale leren dat net zo individueel is als de mensen zelf

Wat maakt Festo LX uniek?

Met Festo LX hebben we een digitaal leerportaal gecreëerd dat een hoge mate van flexibiliteit biedt, aanpasbaarheid en de integratie van hardware. In Festo LX is een uitgebreide bibliotheek opgenomen met didactisch voorbereide cursusinhoud van onze branche-experts die voldoet aan de eisen van de branche.

Verschillende leervormen worden gecombineerd om het leren zo gevarieerd en interactief mogelijk te maken. De bestaande inhoud wordt gecreëerd op basis van individuele leernuggets en kan dus snel en gemakkelijk worden aangepast aan de individuele behoeften van de cursisten.

De combinatie van theorie en praktijk is eenvoudig te realiseren met Festo LX. Passend bij de aangesloten leersystemen toont Festo LX geschikte trajecten om praktijkoefeningen uit te voeren. Daarnaast kan ook eigen leerinhoud worden geïntegreerd in Festo LX en naadloos worden gecombineerd met bestaande Festo Didactic cursusinhoud. Zo heeft al het leermateriaal verzameld op één plaats ter beschikking.

Bij Festo LX hechten we veel waarde aan veiligheid. Alle gegevens worden opgeslagen op Europese servers en de hoogste IT-beveiligingsnormen worden nageleefd. Bovendien vinden regelmatig beveiligingsaudits plaats, waaronder penetratietests.

De voordelen van Festo LX in één oogopslag

  • Individuele en doelgerichte structurering van de lessen
  • Flexibel inzetbaar
  • Ondersteuning voor veel verschillende onderwijs- en leerscenario's (traditioneel of flipped classroom, afstandsonderwijs, zelfstudie en nog veel meer)
  • Bestaand cursusmateriaal koppelen aan de passende leersystemen van Festo Didactic om theoretisch leren te combineren met praktische toepassing en een steile leercurve garanderen
  • Individualisering van de leerinhoud op Festo LX met behulp van de online auteurstool LX Creator volgens de behoeften van docenten en cursisten
  • Verrijking van bestaande leerinhoud met eigen materiaal

De licentie voor leersuccessen

Er zijn verschillende licentiemodellen voor Festo LX. Afhankelijk van hoe en in welke mate Festo LX moet worden gebruikt, wordt een onderscheid gemaakt tussen FEsto LX Basic en Festo LX Lite. Beide opties gebruiken Festo LX als eigen leerplatform. Afhankelijk van de licentie die u kiest, heeft u toegang tot alle of alleen bepaalde leerinhouden en functies.

Heeft u al een eigen learning management system?

Festo LX inhoudelijke integratie

Als u al over een eigen leerplatform beschikt, kunt u de cursussen van Festo LX ook op uw eigen leerplatform beschikbaar maken met behulp van contentintegratie. Er zij op gewezen dat dit alleen de geselecteerde inhoud in het bestaande leerplatform integreert - het is niet mogelijk om toegang te krijgen tot de functies van Festo LX (bv. inhoud op maat maken, eigen inhoud creëren).

Meer informatie over Festo LX Content Integration

Extra service die geboekt kan worden

Festo LX Single Sign-On (SSO)

Met Festo LX Single-Sign-On (alleen beschikbaar bij Basic en Lite) loggen uw medewerkers in op Festo LX met hun bestaande bedrijfsaccount en hoeven ze geen extra account aan te maken.

Meer informatie over Festo LX Single-Sign-On

Festo LX kenmerken

Festo LX kenmerken

Festo LX biedt leerkrachten en leerlingen een groot aantal verschillende functies die het leren gemakkelijker maken.

Individueel leren

Festo LX biedt een hoge mate van individualisering, zodat cursisten precies die kennis krijgen die ze nodig hebben. Festo LX volgt met zijn cursussen het zogenaamde nuggetconcept. Nuggets zijn kleine, op zichzelf staande leerstukjes die de mogelijkheid bieden om gericht en effectief te leren. Nuggets zijn meestal opgebouwd uit teksten, afbeeldingen, video's, animaties, links en andere interactieve elementen. Verschillende nuggets kunnen worden gecombineerd tot een specifieke cursus en zo inhoud over een specifiek onderwerp overbrengen.

LX Creator

De LX Creator maakt individueel leren nog gemakkelijker. Bestaande leernuggets en cursussen kunnen snel en gemakkelijk worden bewerkt, en het is ook mogelijk om eigen inhoud te creëren. De LX Creator biedt dezelfde look en feel als de Festo Didactic content. Voor cursisten creëert dit een consistente leerervaring zonder visuele onderbreking en maakt het voor docenten veel gemakkelijker om inhoud te creëren.

LX Creator

Leerpaden

Leertrajecten bestaan uit een combinatie van verschillende cursussen over een specifiek onderwerp of vakgebied. Zij creëren structuren en geven een aanbeveling over de ideale volgorde waarin cursussen moeten worden voltooid. Onze leertrajecten zijn gebaseerd op onze didactische expertise, maar ook op nationale beroepsprofielen en kaderleerplannen. De leerpaden kunnen worden herzien en aangemaakt op dezelfde manier als cursussen met de LX Creator.

Beheer van de uitrusting

Apparatuurbeheer biedt de mogelijkheid om bestaande leerhardware aan Festo LX toe te voegen en te beheren. In één oogopslag ziet u welke apparatuur en hoeveel exemplaren daarvan beschikbaar zijn in de organisatie. Op basis van de bestaande leerhardware worden geschikte cursussen en learning nuggets voorgesteld. Ook apparatuur van buiten Festo kan in Festo LX worden aangemaakt, beheerd en toegevoegd als vereiste hardware voor zelfgemaakte nuggets.

Beheer van de uitrusting

Studiebibliotheek

De leerbibliotheek van Festo LX omvat meer dan 600 cursussen over technische opleidingen en bijscholing. Meer informatie vindt u in de hoofdstukken "Cursusinhoud in Festo LX" en "Cursusvormen in Festo LX".

Studiebibliotheek

Evaluaties

Met de geïntegreerde leersuccescontroles in Festo LX kunnen kennistoetsen automatisch worden uitgevoerd en geëvalueerd. Het is mogelijk om een bepaalde tijd en een bepaald aantal correct beantwoorde vragen in te stellen om te slagen.

Connected Learning

Met Connected Learning biedt Festo LX directe communicatie en interactie tussen hardware en leerinhoud. Op deze manier worden complexe technische verbanden weergegeven met zichtbare signaalstroom, worden parameters direct aangepast, worden virtuele instrumenten gebruikt en worden oefeningen in foutlocalisatie uitgevoerd.

Connected Learning

Leeranalyse

In Festo LX hebben docenten de mogelijkheid om de leervorderingen en het succes van hun cursisten te volgen. Zo kan in één oogopslag worden gezien hoe de afzonderlijke leergroepen vorderen en welke cursisten nog specifieke ondersteuning nodig hebben bij een onderwerp. Leerresultaten voor individuen en groepen kunnen worden geëxporteerd in een bewerkbare vorm.

Platform aansluiting

Als u al een eigen leerplatform hebt, kunt u de inhoud van Festo LX gemakkelijk in bestaande systemen integreren. Dit geeft u toegang tot de waardevolle Festo LX content zonder gebruik te maken van een extra leerportaal.

Cursusinhoud in Festo LX

Op Festo LX is een breed scala aan verschillende leerinhouden beschikbaar voor veel technische opleidingen en bijscholing. Van fabrieksautomation en Fluid-techniek tot Industrial Internet of Things (IIoT) en Industrie 4.0 tot elektrotechniek, procesautomation, hernieuwbare energie en STEM. De op Festo LX beschikbare leerinhoud wordt voortdurend herzien en uitgebreid om aan de onderwijsbehoeften te voldoen.

Cursusvormen in Festo LX

Om de lessen zo doeltreffend en gevarieerd mogelijk te maken, is het noodzakelijk verschillende leervormen te gebruiken. Festo LX biedt een groot aantal opties voor het presenteren en overbrengen van leerinhouden.

eLearning-cursussen

Onze eLearning-cursussen zijn interactief ontworpen leerinhouden, meestal met een verhalende aanpak en met een spreker die u door de cursus leidt. Deze cursussen zijn bijzonder geschikt als inleiding op nieuwe onderwerpen en bieden een overzicht op hoog niveau. Het beste van alles is dat je alleen een tablet, laptop of smartphone met een internetverbinding nodig hebt om de cursussen te volgen.

eLab-cursussen

Onze eLab-cursussen bieden een breed scala aan hardware-gerelateerde leerinhouden, die worden onderwezen met behulp van Festo Didactic-apparatuur of simulatiesoftware. De cursussen omvatten verschillende oefeningen die door een docent worden geselecteerd aan de hand van de vereiste leerresultaten. Onze bijbehorende leersystemen zijn nodig om de cursussen te voltooien. Onze eLab-cursussen zijn ontworpen om eerder geleerde theoretische kennis op de proef te stellen met praktische opdrachten.

eTheorie cursussen

Onze eTheorie-cursussen bieden een breed scala aan hardware-onafhankelijke leerinhouden over technische onderwerpen. Vergeleken met eLearning-cursussen brengen ze meestal een bredere kennis over.

Evaluaties

Onze beoordelingen van leerresultaten worden gebruikt om voorkennis of de vooruitgang van cursisten met betrekking tot een bepaald onderwerp te controleren. Hiervoor wordt een vooraf gedefinieerde vragencatalogus gebruikt, die in een bepaalde tijd moet worden afgewerkt en waarvoor een bepaald aantal correct beantwoorde vragen vereist is om te slagen. Deze waarden worden door de docenten vastgesteld om de moeilijkheidsgraad dienovereenkomstig aan te passen.

Simulaties

Onze simulaties begeleiden cursisten bij het uitvoeren van praktische en veilige experimenten die geen invloed hebben op echte processen. De simulaties bieden een kosteneffectieve leeruitbreiding omdat er geen extra leermiddelen hoeven te worden aangeschaft.

Instructievideo's

In onze leervideo's presenteren deskundigen complexe onderwerpen op een eenvoudige manier. In de video's worden actuele onderwerpen in het kader van technische opleiding op een gemakkelijk te begrijpen en praktische manier uitgelegd, waardoor snel en doeltreffend kan worden geleerd.

Festo LX

Partnerschappen

Samen met waardevolle partners ontwikkelen en verbeteren wij voortdurend de beschikbare inhoud op Festo LX. Zo hebben we al samengewerkt met gerenommeerde partners om cursussen te ontwikkelen die nog beter aansluiten bij de eisen van de industrie en de gevraagde competenties.

Mahr - Leerinhoud voor de nieuwe norm voor Geometrische Productspecificatie

De ISO GPS (GPS = Geometric Product Specification) is sinds 2022 de standaard voor een wereldwijd uniforme, eenduidige geometrische taal. Dit zorgt voor een duidelijke beschrijving van de technische tekeningen om latere verduidelijkingen bij de uitvoering te voorkomen. Daartoe moet iedereen die betrokken is bij het maken en uitvoeren van technische tekeningen op hetzelfde niveau worden gebracht om de methodologie en de voorschriften correct toe te passen en te interpreteren. Om deze kenniskloof bij medewerkers in ontwerp, kwaliteitsborging en productie te dichten, hebben Festo Didactic en Mahr een gezamenlijk leerprogramma ontwikkeld om medewerkers op deze gebieden vertrouwd te maken met de basiskennis van de ISO GPS-norm.

Meer informatie over partnerinhoud met Mahr