Други пневматични устройства

Други пневматични компоненти

Пневматиката се използва в технологиите за автоматизация за предаване на движение или сила с помощта на сгъстен въздух. Festo е Вашият партньор за пневматични устройства в технологиите за автоматизация: като водещ световен доставчик на стандартизирани и персонализирани решения за автоматизация, нашата продуктова гама включва пневматични задвижвания, разпределители и вентилни острови, сензори и интелигентни системи за управление, както и широка гама от други пневматични компоненти за автоматизация на промишлеността.

Можете да намерите още продукти в нашата категория: Фабрична автоматизация

Функционална безопасност с пневматични устройства на Festo

За Festo качеството на пневматичните компоненти се състои от много аспекти – безопасността при работа с машини е един от тях. Нашата ориентирана към безопасността технология за автоматизация на пневматични устройства дава сигурност, че на работното място се постига оптимална безопасност. В областта на автоматизацията на промишлеността ние ви помагаме при внедряването на функционална безопасност в технологиите за пневматична автоматизация.

Затова пневматичните компоненти на Festo се разработват, изпитват и квалифицират в съответствие със съответните стандарти. Техническите репорти ще Ви помогнат да приложите съгласно стандартите функциите за безопасност на нашите пневматични устройства.

Вашият път до безопасната машина: Това отличава пневматичните устройства на Festo:

  • Безопасност на машините за всички области на автоматизация от един източник
  • Безопасните модули на Festo са сертифицирани съгласно известните стандарти и по този начин намаляват времето за конструиране
  • И за стандартни продукти всички характеристики са налични онлайн
  • Бързо и лесно изчисляване на намаляването на риска

Пневматични компоненти за автоматизация на промишлеността

Пневматичните устройства на Festo могат да се използват универсално или да се конфигурират индивидуално в зависимост от приложението. В допълнение към пневматичните монтажни инструменти, резервоарите за въздух и пистолетите за сгъстен въздух, нашето продуктово портфолио включва и множество елементи за намаляване на шума от отработения въздух (шумозаглушители).

Можете да намерите още продукти в нашата категория: Шумозаглушител

Резервоар за сгъстен въздух

Резервоарите за сгъстен въздух на Festo се използват за компенсиране на колебанията на налягането и за осигуряване на по-големи количества сгъстен въздух за захранване на бързооборотни задвижвания. Пневматичните компоненти се характеризират с особено висока устойчивост на корозия и отговарят на директивите на ЕС.

Резервоар за въздух

Пистолети за сгъстен въздух

Пистолетите за сгъстен въздух на Festo се използват като пневматични устройства за безопасно продухване със сгъстен въздух в преработвателната промишленост. Нашата гама от пистолети за сгъстен въздух включва:

  • Пневматичен пистолет LSP на Festo: фино, безстепенно дозиране на дебита посредством задействане с лост
  • Пневматична дюза LPZ на Festo: С въздушен щит или шумозаглушител

Пистолети за сгъстен въздух

Шумозаглушител

Намалете нивото на шума във Вашата система – с пневматичните шумозаглушители на Festo. Нашите пневматични компоненти се предлагат в много варианти: в малки и дълги или къси конструкции с изпълнение от пластмаса или отливка под налягане. Специалните отворени шумозаглушители с изходен отвор позволяват безпроблемна работа на вакуумната смукателна дюза.

Шумозаглушител

Пневматични компоненти с качеството на Festo

Като водещ международен доставчик на пневматични устройства в технологията за автоматизация, Festo предлага правилното решение за всяко изискване. Готовите за инсталиране системи за автоматизация и съобразеното с нуждите предлагане на обслужване, които варират от персонализирани продукти до специална поддръжка и обслужване, ни правят убедителен партньор за нашите клиенти в областта на индустриалната автоматизация.

Често задавани въпроси - Често задавани въпроси с просто обяснение

За какво се използва пневматиката в автоматизацията на промишлеността?

Пневматиката се използва в автоматизацията на промишлеността за прехвърляне на движение респ. сила – обикновено това става с помощта на сгъстен въздух. Самото движение се осъществява с помощта на изпълнителни елементи; за да може накрая да се управляват задвижванията, се използват радпределители. Компонентите на една обикновена пневматична система са например: цилиндър, пътен разпределител и други пневматични компоненти.

Пневматични устройства на Festo: какви решения има?

Гамата от пневматични устройства на Festo включва както готови за инсталиране системи за автоматизация, така и персонализирани решения за индустриална обработка.

Изберете от множество:

  • Пневматична и сервопневматична технология на задвижване
  • Пневматични разпределители и вентилни острови
  • Сензори, интелигентни компактни системи за камери и управления
  • Пневматични устройства за подготовка на сгъстен въздух, маркучи и арматури

Къде се използват пневматичните компоненти на Festo?

Пневматичните устройства на Festo за задвижваща техника са символ на иновации и максимална производителност в промишлената автоматизация и автоматизацията на процеси – от отделни продукти до решения "до ключ". Нашите пневматични устройства се характеризират с особено висока функционална безопасност и се използват навсякъде, където се изискват висококачествени решения за безпроблемна технология за автоматизация.