Сензорни елементи

Сензорни елементи

По-бърза продължителност на тактовете, по-добър контрол на процесите, намаляване на престоите: днес управлението на съоръженията и машините за оптимално използване на ресурсите играе съществена роля за икономическия успех на компанията. Сензорната технология също има незаменим принос към технологиите за автоматизация. Обширното портфолио от сензори на Festo съчетава оптимална производителност и максимална надеждност, за да осигури безпроблемни и ефективни производствени процеси.

Функциониране на сензорите

Сензорът преобразува измерваната физическа величина в електрическа величина. По този начин електрическите сигнали могат лесно да бъдат прехвърлени и допълнително обработвани. Сензорът може да показва дали...

 • ...има наличен обект или не (двоично)
 • ...е достигната измерена стойност (аналогова или цифрова)

Отлична сензорна технология на Festo

Гамата от сензори на Festo включва цилиндрични превключватели, сензори за налягане и вакуум, сензори за дебит, оптични и индуктивни сензори, както и изпълнения за специални приложения като напр. киселини, хранителни продукти, охлаждащи смазочни материали и много други.

Цилиндрични превключватели

Цилиндричните превключватели се използват за двуична обратна връзка за позицията на буталото на пневматични задвижвания. Това са сензори, които регистрират магнитното поле на буталния магнит посредством сензор за магнитно поле или рид контакт. Те се монтират в желаното положение на превключване в жлеба на цилиндъра и излъчват стандартизиран 24 V превключващ сигнал, когато бъде открито магнитното поле на буталото.

Датчик

Индуктивни сензори за близост

Индуктивният сензор за близост е сензор, който реагира безконтактно, т.е. без пряк контакт, на приближаването на метален или галваничен обект.

Предимства:

 • без механично износване, с по-дълъг експлоатационен живот
 • без престои поради замърсени или заварени контакти
 • без вибрации на контактите и следователно без грешки при превключване
 • високи честоти на превключване
 • висока степен клас на защита благодарение на напълно капсулования корпус
 • произволна монтажна позиция

Индуктивни сензорни елементи

Позициониращ трансмитер

Позициониращ трансмитер осигуряват аналогов изходен сигнал в обхвата на регистриране. Безконтактният принцип на измерване осигурява безконтактно запитване, което е особено благоприятно при здрави среди. Като по-нататъшно развитие на бинарния цилиндров превключвател, Позициониращ трансмитер в комбинация с пневматични цилиндри дават възможност за редица нови области на приложение:

 • Контрол на качеството
 • Ултразвуково заваряване
 • Контрол на процесите (производство на листов материал / мониторинг на износването)
 • Регистрация на обекти (преси / скоби)
 • Разпознаване на обекти (откриване на позиции

Позициониращи сензори

Сензори за автоматизация на промишлеността: Сензори за налягане

Сензорите за налягане и вакуум разширяват спектъра от приложения на системите, осигуряват по-голяма надеждност на процесите и предлагат надежден мониторинг. Лесно и бързо обслужване благодарение на единната концепция за обслужване и показване на сензорите за налягане на Festo. Сензорите за налягане и вакуум измерват налягането, приложено към входа за налягане на сензора. С помощта на измервателна клетка за налягане, монтирана в сензора, превишено или понижено налягане, приложено към сензора, се сравнява с преобладаващото налягане на околната среда (измервателна клетка за относително налягане) и се извежда като електрически сигнал.

Машини работещи на принципа Pick-and-Place

При машини работещи на принципа Pick-and-Place става въпрос за готов за монтиране функционален модул за прилагане, подаване и сваляне на дребни части в най-тесни пространства. От един регулируем праг сензорът за вакуум определя дали заготовката е здраво захваната, за да може да се премести надеждно. Движението е с принудително управление обединено във верига и позволява много кратка продължителност на тактовете. Установките за автоматичен монтаж са проектирани за използване на електрически, серво пневматични и пневматични задвижвания.

Сензори за автоматизация на промишлеността: Сензори за дебит

С мониторинга на дебите могат да бъдат реализирани лесна диагностика и процеси Condition Monitoring: индикатор за предстоящи проблеми често е променената стойност на дебита.

Области на приложение на сензорите за дебит на Festo:

 • Измерване на дебита и на консумацията на въздух за отчитане на енергийната ефективност
 • Мониторинг на течовете
 • Регистриране на поемането на много малки части (най-малките вакуумни смукателни дюзи)
 • Проверка на присъствието
 • Тест за течове

Сензори на Festo – за безпроблемни процеси

Цилиндричните превключватели за пневматични задвижвания са отправната точка за гамата от сензори на Festo: те са оптимално проектирани за задвижванията на Festo, а широката гама включва решения за всички промишлени сегменти. От Позициониращ трансмитер SDAT, регистрирането на налягане със сензора за налягане SPAN и на дебит със сензора за дебит SFAH - портфолиото на Festo покрива всички класически задачи на сензорите в пневматиката.

Специфични за бранша сензори

Много браншове разчитат на сензорите на Festo. Резултатът: образцово партньорство, при което желанията и задачите на клиентите се превръщат в продукти оптимизирани да отговарят на изискванията. Те помагат за повишаване на производителността, надеждността на процесите и дават възможност всичко да идва от един източник в много браншове, например в автомобилната промишленост или хранително-вкусовата промишленост.

Често задавани въпроси - Често задавани въпроси с просто обяснение

Какво представляват сензорите?

Сензорът е компонент, който преобразува измерваната физична величина или химичен ефект в аналогов електрически изходен сигнал. Физическата величина е неелектрически входен сигнал, напр. налягане, тегло, температура, радиация, магнитен поток, обороти или друга физическа величина.

Какви видове сензори има?

Съществуват различни видове сензори, напр.:

 • Позициониращ трансмитер
 • Сензори за налягане и вакуум
 • Сензори за дебит
 • Цилиндрични превключватели
 • Индуктивни превключватели с приближаване
 • Оптични сензорни елементи

За какво се използват сензорите на Festo?

Сензорите на Festo се използват в най-различни браншове и спомагат за повишаване на производителността и надеждността на процесите. Те дават възможност всичко да идва от един източник за автомобилната промишленост, хранително-вкусовата промишленост и много други браншове.