Преработвателна промишленост: система

Автоматизация в процесната индустрия

Екстремни условия на околната среда и високи изисквания за безопасност - преработвателната промишленост е изправена пред много специални предизвикателства. В същото време натискът върху разходите се увеличава, разпоредбите стават все по-строги, а изискванията - все по-индивидуални. Как ще успеете да увеличите надеждността на процесите и стандартизацията на Вашите системи в бъдеще, като същевременно оптимизирате ефективността, гъвкавостта и времето за пускане на пазара? Възползвайте се от ноу-хауто на Festo в областта на автоматизацията и експертния опит в индустрията.

Автоматизация на процесите от един източник

С Festo можете да разчитате на високоефективен партньор, който Ви осигурява цялостна поддръжка за Вашата автоматизация на процесите: в световен мащаб, независимо от технологиите и в бъдеще. От отделни компоненти до готови за монтаж решения и цялостни концепции за автоматизация: пневматични, електрически или комбинирани. Нашите експерти Ви съветват и подкрепят във всички фази на проекта - от проектирането и доставката до монтажа и поддръжката на място.

Надеждност при най-тежки условия

Студът, жегата, високата влажност на въздуха, солената вода или екстремното ултравиолетово лъчение са част от нормалната производствена среда в много отрасли на преработвателната промишленост. Иновативните решения за автоматизация обаче правят заводите по-продуктивни само ако процесите протичат безопасно и надеждно в дългосрочен план. Компонентите и системите на Festo са оборудвани за най-тежките условия на работа и са се доказали по целия свят. Те отговарят и на най-строгите изисквания по отношение на взривозащитата и функционалната безопасност (SIL) .

Дигитализирана автоматизация днес

Новите технологии откриват огромни възможности да направите процесите си по-гъвкави и ефективни. С нас като Ваш партньор вече имате достъп до широка гама от цялостни цифрови решения. Например, предлагаме Ви инженерни инструменти за конфигуриране на подходящите агрегати за процесни разпределителни модули само с няколко кликвания. Нашият PA Toolkit, библиотека за Codesys, Ви позволява интуитивно да програмирате логиката на автоматизация на блокове и модули за технологични процеси. А с помощта на мрежови компоненти, облачни услуги и индивидуални информационни табла можете да анализирате и оптимизирате процесите в реално време. Това създава нов потенциал за целенасочено повишаване на производителността и наличността на системите.

Намаляване на сложността: Управление на модулни системи независимо от нивото на управление

Прехвърлянето на интелигентността на автоматизацията от нивото на системата за управление към собственото управление на модула поставя нови предизвикателства пред производителите на системи. Точно тук се намесваме с PA Toolkit, библиотека за CODESYS, и предоставяме на разработчиците на модули инструмент, с който те могат интуитивно да генерират пълната автоматизация, визуализация на работния екран и MTP файл с описание.

Това улеснява програмирането на децентрализирани управления, като например CPX-CEC на Festo.

Открийте PA-Toolkit


Възползвайте се от нашия опит в различни браншове

Нашите решения за преработвателната промишленост подпомагат производствените Ви процеси в широк спектър от приложения, например при производството на бои в химическата промишленост или при пречистването на промишлени и общински води. От производството на активни медицински съставки и бутилирането на напитки до добива на руда и мед - можете да се възползвате от нашите решения за автоматизация.

Примери за приложение от нашите клиенти