Чиста автоматизирана технология за вода от Festo

Чиста автоматизирана технология за вода

Тези, които носят отговорност за водите, имат задължение. Водата - особено питейната - се е превърнала в ценна и често скъпа стока. Това прави още по-важна ефективната автоматизация на процесите на пречистване на вода. Тя намалява разходите и същевременно създава условия за постоянно високо качество на водата. Разчитайте на нашия десетилетен опит и на възможността да получите всичко от един източник.

Автоматизация на арматури от един източник

Концепциите за пречистване на питейна вода и отпадъчни води работят най-добре, когато се прилагат по последователен начин, основан на нуждите. Това показва нашият опит както в индустрията, така и в общинския сектор. Затова Festo предлага компоненти и системни решения за пневматична автоматизация на системи за водни технологии, които взаимодействат прецизно. Включително експертна подкрепа във всички фази на проекта.

Колкото по-рано ни включите в проектирането на Вашата система, толкова по-голям е потенциалът за икономии. Нашите референции са стотици проекти в цял свят. Днес всеки наш клиент се радва на по-голяма безопасност, ефективност и продуктивност.

Цялостен експертен опит в областта на водните технологии

Festo доставя продукти и системи от полевото ниво до управлението. Всички компоненти са прецизно и обмислено съгласувани помежду си. Можем да Ви доставим подходящите вентилни острови, Remote I/O (с интегрирано управление Codesys по желание), позиционери и сензорни кутии, електромагнитни разпределители за въртящи задвижвания, (регулирани) линейни задвижвания, автоматизирани спирателни разпределители и сферични кранове, подготовка на сгъстен въздух, шлаухи и свързваща техника, както и цялостни шкафове за управление. Разпределители и вентилни острови.

Подкрепа във всички фази на проекта

За нас управлението на проекти означава: Осигуряваме подкрепа по време на всички фази на проекта - от инженеринг през подкрепа при възлагането, доставката и монтажа до пускането в експлоатация и обслужване на място. Разчитайте на наличност в цял свят и на експертни продажби - и на автоматизация, която ще направи пречистването на водата Ви по-лесно и по-ефективно. Това става с помощта на доказана и иновативна технология, възпроизводимо и безопасно. Резултатът е надеждно добро качество на водата. Когато разгледате общите разходи за притежание (TCO), ще видите, че това е и по-рентабилно като цяло.

Решения за автоматизация за всички области на водните технологии

Индустриални технологии за вода

Индустриални технологии за вода

Днес индустриално произведените системи са най-модерните за пречистване на вода и отпадъчни води. Като производител или оператор Ви предлагаме решения за управление и автоматизация, с които можете да реагирате бързо и гъвкаво на промените и да опростите задачите по поддръжка.
Ние Ви придружаваме от разработването до пускането в експлоатация на Вашата система и сме Вашият партньор за индивидуални, бързи и гъвкави решения - както за големи, така и за малки системи.


Нашите решения за автоматизация вече се използват тук:

 • Филтриране с фиксиран слой (в съдове/цистерни)
 • Мембранна филтрация (микро-, ултра- и нанофилтрация)
 • Обратна осмоза
 • Обмен на йони
 • Мембранни биореактори

Пречистване на общинска вода

Пречистване на общинска вода

Операторите, проектантите и конструкторите на общински пречиствателни станции за вода все по-често се сблъскват с предизвикателството да пестят енергия, да намаляват разходите и същевременно да произвеждат вода с най-високо качество. С решенията за автоматизация от Festo можете да реализирате потенциални икономии в нови сгради и проекти за модернизация и да се възползвате от иновативни технологии - от проектирането на системата до текущата експлоатация.


Нашите решения за автоматизация вече се използват тук:

 • Подаване
 • Помпени станции (утайки/неробработена вода)
 • Процеси на смесване и дозиране
 • Коагулатор и флокулатор
 • Филтриране с фиксиран слой
 • Ултрафилтрация
 • Обратна осмоза
 • Дистрибуция

Пречистване на общински отпадъчни води

Пречистване на общински отпадъчни води

При общинските пречиствателни станции операторите, проектантите и конструкторите на съоръженията са изправени пред изискването да намалят потреблението на енергия и разходите, от една страна, и да осигурят най-високо качество на водата, от друга. Разчитайте на решенията за автоматизация на Festo при изграждането на нови системи или модернизирането на съществуващи и използвайте потенциала си за икономии благодарение на иновативните технологии. Ние сме Вашият партньор от инженеринга на системата до текущата експлоатация.


Нашите решения за автоматизация вече се използват тук:

 • Преливен басейн за дъждовни води
 • Уловител за частици
 • Уловител на пясък/мазниноуловител
 • Първичен утаител
 • Помпена станция за отпадни води/утайки
 • Резервоар за аериране
 • Резервоар за вторично утаяване
 • Ферментатор
 • Отводняване
 • Филтър с активен въглен
 • Микро сито

Референтни проекти в Швейцария

Не намерихте това, което търсихте?

Тук ще намерите Други продукти за водни технологии .


Приложения и софтуер за компютър, мобилни устройства или продукти на Festo

Вашето лесно навлизане в цифровизацията на системите за водоснабдяване. В нашия App World ще намерите приложения за Motion Terminal VTEM, както и други цифрови продукти, като например инструменти за конструиране или софтуер за поддръжка.

Кликнете тук за App World