Добавена стойност чрез развитие на компетентността

Учене през целия живот - защо обучението е важно

Модерните технологии и машини са Вашият ключ към успеха - ако служителите Ви също ги владеят! Само с модерни технологии производството Ви няма да работи. Служителите са решаващият фактор, дори и в силно автоматизирани среди. Бързото въвеждане на нови технологии води до необходимост от непрекъснато обучение и развитие на уменията. Благодарение на нашия опит в областта на индустрията и образованието, ние имаме специално разбиране за Вашите предизвикателства. Ето защо ние сме ценен партньор за квалификационни проекти в индустрията.

Продуктивността на Вашата компания означава да сте винаги в крак с технологиите. Друг важен фактор е непрекъснатото оптимизиране на Вашите процеси. И разбира се, правилният персонал трябва да е на разположение за правилните задачи.

Във времена на дигитализация и бързо променяща се работна среда служителите Ви трябва да са в крак с постоянните технологични промени. Това изисква учене през целия живот и непрекъснато развитие на компетенциите.

Разберете как можем да Ви помогнем да увеличите производителността и конкурентоспособността си благодарение на квалифициран и мотивиран персонал.

5 основателни причини да квалифицирате служителите си

Намиране/задържане на подходящите хора

Квалифицираните служители са дефицитна стока почти навсякъде по света. Ако липсват квалифицирани работници, това може не само да се отрази на производителността и конкурентоспособността, но и да забави цялата дейност.

Като квалифицирате служителите си, можете да избегнете тези проблеми.

Учене през целия живот

Непрекъснатият технологичен напредък означава, че работните места стават все по-сложни. От повечето служители се изисква да правят повече, отколкото първоначално са научили по време на обучението си. Ето защо те трябва постоянно да развиват уменията си и да придобиват специализирани знания, които отговарят на настоящата им длъжностна характеристика.

Добре обучените служители са по-щастливи и по-продуктивни!

Производителност = признание + мотивация

Възможността за професионална квалификация е знак за признание за Вашите служители. Квалифицираните служители се чувстват ценени и поради това са по-лоялни към своите работодатели. Те правят по-малко грешки и повишават ефективността си.

Мегатенденции и нови технологии

Мегатенденции като цифровата трансформация сближават още повече хората и технологиите. Хората трябва да играят ключова роля като решаващи проблеми, вземащи решения и новатори, за да бъдат подготвени да посрещнат тези предизвикателства.

Обучението се отплаща

Инвестициите в машини никога не се поставят под въпрос - това често се случва с обучението! Въпреки това и двете имат своето основание. Съществуват инструменти и ключови показатели за ефективност, които могат да измерват успеха на индивидуалното обучение и да доказват, че инвестицията в обучение си заслужава.

Защо ние сме Вашият идеален партньор

Обучение от индустрията - за индустрията

Индустриална ДНК

Индустриална ДНК

Ние сме не само водещ доставчик на технологии за автоматизация, но и световен лидер в областта на техническото образование. Тази уникална симбиоза между индустрията и образованието гарантира персонализирано и практическо обучение, което се фокусира върху основните компетенции в областта на технологиите за автоматизация. Гордеем се, че сме доставчик на семинари с това уникално "индустриално ДНК".

Вашите цели са и наши цели: увеличаване на производителността и конкурентоспособността ви!

Даване на тласък на техническото образование

Когато въведохме пневматиката като млада технология в края на 50-те години на миналия век, тя беше непозната за много хора в Германия. Но вече беше предвидимо, че това може да доведе до революция в автоматизираното производство. Скоро след това бяхме помолени да изнесем лекция на тема "Въведение в пневматиката" пред Асоциацията на германските инженери (VDI). Това събитие беше последвано от три часа въпроси, които ни показаха, че и най-добрата технология не би била успешна, ако хората не я овладеят! Търсенето на обучения нараства и през 1970 г. се появява първият ни отдел за обучение. Тази област непрекъснато се развива и ще продължи да се развива и в бъдеще. Горди сме да Ви предложим цялостни решения за обучение по теми, свързани с производството и автоматизацията. Разбира се, все още провеждаме основни семинари по пневматика, но също така Ви подготвяме за предизвикателствата на цифровата трансформация.

В близост до индустрията

В нашите програми за обучение и квалификация можете да се възползвате от нашия опит от собствената ни промишлена практика. В сравнение с други доставчици на семинари този практически опит ни дава възможност да разберем по-добре Вашите предизвикателства. Нашите обучители също имат опит в бранша и педагогически познания.

Основано на компетентност

Нашата концепция за обучение е базирана на компетенциите и следователно е насочена към нуждите на индустрията и работните роли. По-конкретно: резултатите от обучението са ясно видими за всички заинтересовани страни, а установяването на уменията "преди - след" прави възвръщаемостта на инвестициите за обучение по-прозрачна. Практическото обучение с индустриални компоненти е част от нашето обучение и насърчава пренасянето на новите умения в работното ежедневие.

В световен мащаб

Без значение къде се нуждаете от нашата оферта за квалификация - просто се свържете с нас и ние ще намерим най-доброто решение. Нашите обучения са адаптирани към местните езикови и културни условия и по този начин позволяват осъществяването на междуфирмени проекти за обучение във всички ваши локации.