Обучение и консултации от индустрията за индустрията

Обучение и консултиране

От индустрията за индустрията

Ние сме водещ световен доставчик на технологии за автоматизация и пазарен лидер в областта на техническото образование. Съчетаваме многостранна дидактическа компетентност със задълбочен производствен опит. Нашите решения за обучение и консултации съчетават най-доброто от двете и ни превръщат в доставчик на семинари с "индустриално ДНК". Нашите цели: Ние Ви даваме възможност да увеличите максимално производителността и конкурентоспособността си, като подкрепяме служителите Ви да работят по най-добрия начин в съответните си роли. Нашите семинари варират от основни технически семинари до развитие на компетентността за цифровата трансформация.

Значението на обучението

Добавена стойност чрез развитие на компетентността

Бързите технологични промени изискват постоянна квалификация на служителите и висока степен на адаптивност. Ето защо ученето през целия живот и целенасоченото развитие на уменията са от решаващо значение.

Научете повече за добавената стойност на развитието на компетенциите

Предлаган курс

Предложения за семинари

Квалификацията се доказва със сертификат, а компетентността се доказва само с действия. Фокусът на нашата оферта е върху развитието на компетентността за конкретни длъжности. Фокусираме се върху основните елементи на индустрията (автоматизация): технология, организация и хора.

Резервирайте своя семинар

Съответни статии от нашето списание за клиенти