Предлагани от нас семинари

Технологии, организация и хора - нашите предложения за различните целеви групи в компанията

Осигуряваме практическо и персонализирано развитие на компетенциите на служителите в индустриални компании. Тематичният фокус по отношение на съдържанието е върху ключовите компетентности в областта на технологиите за автоматизация и върху способността на служителя методично да прилага новопридобитите си знания директно на работното място. Защото квалифицираните и ангажирани служители имат решаващ принос за производителността и конкурентоспособността на Вашата компания.

Теми на семинарите

Нашата оферта включва обучение и семинари по измерения, които играят ключова роля в ежедневния промишлен живот: Технологии, организация, хора.

Предлагаме семинари за пневматика, хидравлика, електрическа част/електроника, PLC програмиране, дигитализация/индустрия 4.0, икономично производство, както и лидерство и др.

Открийте пълната ни оферта за семинари по-долу!

Семинари за конкретни роли - от производство до управление

Нашите обучения са напълно съобразени с нуждите на различните длъжности. Обученията допринасят за придобиването на квалификация за конкретни работни профили. Те включват, наред с другото:

Работници по поддръжката, оператори, инженери, конструктори, инструктори, учители и преподаватели, производствени работници и техните ръководители, служители производствено планиране и ръководни кадри.