Цифрово обучение

Цифрово обучение

Цифровизацията променя света на обучението

Също както и индустрията, професионалното образование и обучение е в непрекъснат процес на промяна. По този начин цифровата трансформация променя не само това кои компетентности трябва да се придобият в рамките на техническото образование или обучение, но и как могат да бъдат усвоени. Поради това технологичният напредък става причина за възникването на много иновативни форми на обучение, които в комбинация със съвременните методи на обучение предлагат нови възможности за образователния сектор.

Какво означава "цифрово обучение" или "eLearning"?

В съвременното образование терминът "цифрово обучение" вече не може да се избегне. Това се отнася до учене, подпомагано от цифрови медии и технологии, учене с цифрови инструменти или учене в дигиталния свят. Въпреки че терминът е придобил популярност в областта на образованието, ученето все пак си остава когнитивен процес, т.е. мозъчен процес, който в никакъв случай не е автоматизиран. Идеята да можем да изтегляме знания директно в мозъчната памет може да звучи примамливо, но засега остава неосъществена мечта.

Въпреки това дигиталните учебни материали могат не само да повишат удоволствието от ученето, но и да помогнат за по-бързото и по-трайно постигане на учебните цели.

Ученето с помощта на дигитални инструменти в никакъв случай не трябва да замени традиционната педагогика, но е изключително важно училищата и програмите за професионално обучение да създадат иновативни образователни модели, които да отразяват високотехнологичния и динамичен свят, в който живеем.

Не само технология, но и образователна стратегия

Едно е сигурно: цифровите технологии в образованието не трябва да бъдат самоцел. Те трябва да се използват целенасочено за постигане на ясно определени образователни цели. Следователно образователна методика, която включва критерии, благоприятстващи ученето, е от основно значение, за да се използва пълният потенциал на подкрепата за цифрово обучение.

Нашият подход към индустриално професионално обучение

Всички наши решения за обучение имат една обща цел - компетентност за действие. Ние не искаме да предадем само знания, а да дадем възможност на обучаващите се да използват придобитите умения целенасочено в практиката. Ето защо в нашите системи за обучение винаги съчетаваме теоретични модули с практическо обучение. Съвременните решения за дигитално обучение ви помагат да свържете тези два аспекта по един смислен начин.

Това също може да Ви интересува