BionicANTs

Кооперативно поведение според естествения модел

Мравките се смятат за трудолюбиви работници и живеят в големи колонии с ясна йерархия. Като екип те могат да изпълняват заедно задачи, които едно животно не би могло да изпълни самостоятелно. Ето защо ние не само използвахме филигранната анатомия на естествената мравка като модел за BionicANTs. За първи път кооперативното поведение на животните се пренася и в света на технологиите чрез сложни алгоритми за управление.

Интелигентни подсистеми за решаване на обща задача

Подобно на своите естествени примери за подражание, BionicANTs работят заедно по ясни правила. Малките роботи комуникират помежду си и координират действията и движенията си. По този начин изкуствените мравки показват как автономните отделни компоненти могат да решават сложни задачи заедно като цялостна мрежова система.

В абстрактен вид това кооперативно поведение предлага интересни подходи за фабриката на бъдещето. Основата на бъдещите производствени системи са интелигентни компоненти, които гъвкаво се адаптират към различни производствени сценарии и по този начин поемат поръчки от по-високо ниво на управление.

Най-съвременни производствени процеси и технологии

Но не само кооперативното поведение на изкуствените мравки е удивително. Дори производственият им процес е уникален. Лазерно синтерованите компоненти се завършват с видими проводникови структури чрез процеса 3D-MID. По този начин те придобиват конструктивни и същевременно електрически функции.

Технологията на задвижване на краката се основава на пиезотехнологията. Пиезоелементите могат да се управляват много прецизно и бързо. Те работят с ниска консумация на енергия, почти не се износват и изискват малко място за монтаж. Поради това във всяки крак инсталирани три триморфни пиезокерамични огъващи се актуатора, които са едновременно задвижващ и структурен компонент. Деформирайки огъващия се актуатор отгоре, мравката повдига крака. С двойката, прикрепена отдолу, всеки крак може да се отклонява точно напред и назад.

BionicANTs: Във всяка мравка са съчетани множество компоненти, технологии и функции в много малко пространство за монтаж

Сложна концепция: всяка роботизирана мравка съчетава множество компоненти, технологии и функции в много малко пространство

Поглед зад кулисите на Bionic Learning Network

Какво е общото между мравките и Индустрия 4.0? И с какви предизвикателства се сблъскаха нашите инженери при разработването на филигранните технологични носители? Надникнете зад кулисите и се потопете в света на мрежата Bionic Learning Network.

Видеоклип за създаването