Proizvodi
Elektromehanički pogoni
Electric axes
Electric cylinders and slides
Zakretni pogoni
Cilindri za zaustavljanje
Električni moduli za manipulisanje
Pribor za električne pogone
 
 

Elektromehanički pogoni

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
 • Size 32 ... 220
 • Stroke length 50 ... 8500 mm
 • Force 40 ... 6400 N
 
Core product range
 • Size 15 ... 100
 • Stroke length 25 ... 1500 mm
 • Force 19 ... 17,000 N.
 
 • Size 12, 16, 20, 25, 32
 • Max. driving torque 0.7 ... 8.5 Nm
 • Nominal torque 0.15 ... 5 Nm
 • Infinite rotation angle.
 
 • Cilindri sa klipnjačom sa pojačanom klipnjačom i ležajem za podnošenje velikih poprečnih sila
 • Za zaustavljanje ili razdvajanja kod transporta nosača predmeta rada ili paleta - lagano, tiho i sigurno zaustavljanje.
 
 • Okretno-podizni moduli.
 
Core product range
 • Spojke, spojna vratila, kućište spojke, motorska prirubnica.