Proizvodi
Priprema vazduha pod pritiskom
On-off i soft-start ventili
Serija MS
Serija D, polimer
Pojedinačni uređaji
 

On-off i soft-start ventili

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Za standardne primene i specifična namenska rešenja
  • Maksimalna širina programa sa najmodernijom funkcionalnošću
  • Modularni sistem spajanja za brzu montažu i demontažu
  • 4 veličine sa najvećim protokom kod malih dimenzija.
 
  • Reliable compressed air preparation for applications in uncritical environments
  • Freely combinable within the D series from Festo
  • One size with G1/4 connection.
 
  • Shut-off ventil
  • Soft-start ventil pneumatski / električni
  • Ventili za postepenu uspostavu pritiska i odzračivanje u uređaju