Proizvodi
Priprema vazduha pod pritiskom
Sušači
Serija MS
Pojedinačni uređaji
 

Sušači

  Odštampati  
  • Za standardne primene i specifična namenska rešenja
  • Maksimalna širina programa sa najmodernijom funkcionalnošću
  • Modularni sistem spajanja za brzu montažu i demontažu
  • 4 veličine sa najvećim protokom kod malih dimenzija.
 
  • Sušač krajnjih položaja za najniže tačke rose (-40°C / -70°C)
  • Primena kao pojedinačni uređaj u vodovima kompresovanog vazduha
  • Područje protoka do 2400 l/min.