Szakmai rendezvények részvételi feltételei

     

A FESTO Kft. által meghirdetett, illetve megrendezésre kerülő szakmai rendezvényeken (ideértve pl. gyárlátogatások, kiállítás látogatások, szakmai előadások vagy szabadidős tevékenységgel, adott esetben utazással és/vagy étkezéssel egybekötött eseményeket, programokat) az eseményre regisztrált vagy név szerint meghívott és részvételi szándékát visszaigazoló személy a következő feltételek teljesítése és betartása esetén vehet részt:

   

 • Írásban történő előregisztráció szükséges a Festo Kft.-nél, vagy személyre szóló meghívó elfogadására vonatkozó írásbeli visszajelzés (jelentkezés).
 • Csak azok a személyek vehetnek részt az eseményen, akik a részvétel biztosításához szükséges adataikat megadták és akiknek a jelentkezését a Festo Kft. visszaigazolja.
 • Az előregisztrációban az alábbi adatok megadása kötelező:
  - résztvevő teljes neve
  - elérhetőségi email cím vagy telefonszám (visszaigazolás, egyeztetés céljára)
  - munkahely neve, beosztás (delegáló partner azonosítása, esetleges részvételből való kizárás megállapítása végett)
 • A résztvevő saját felelősségére vesz részt a szakmai programon, a részvétellel összefüggésben, de nem közvetlenül a Festo Kft.-nak felróhatóan bekövetkezett károkért a Festo Kft. nem köteles helytállni. A résztvevő tudomásul veszi különösen, hogy a rendezvény/program tartama alatt egészségügyi személyzet rendelkezésre állása nem biztosított, így az adott program jellegéhez igazodó, megfelelő egészségi állapotban lehet részt venni a rendezvényen, ennek figyelmen kívül hagyásából eredő egyészségügyi vagy más következményekért a Festo Kft. nem tehető felelőssé. Amennyiben továbbá a szakmai program jellege megköveteli, hogy a résztvevőket koordináló, vezető vagy segítő személyzet által ismertetett biztonsági követelményeknek, előírásoknak a résztvevők megfeleljenek (pl. meghatározott védőfelszerelés használata, balesetveszélyes tevékenységek mellőzése), ezek be nem tartásából eredő bármely következményért a Festo Kft. a felelősségét szintén kizárja.
 • A szakmai programon/rendezvényen résztvevők közül a Festo Kft. jogosult bárkit azonnal – akár a belépést megelőzően – kártalanítási kötelezettség nélkül kizárni a részvételből, ha a résztvevő magatartása – akár alkoholos befolyásoltsága akár más körülmény miatt – rendzavaró, megbotránkoztató vagy más módon sérti vagy veszélyezteti a Festo Kft. vagy a többi résztvevő érdekeit, illetve a rendezvény rendeltetésszerű megtartását.
 • A Festo Kft. fenntartja a jogot, hogy a FESTO cégcsoport vállalati know-howja, üzleti titkai védelme érdekében az előzetes jelentkezők vagy a résztvevők közül az ezeket megítélése szerint veszélyeztető személyek belépését visszautasítsa.
 • A Festo Kft. a visszaigazolásban további egyedi feltételeket állapíthat meg, így különösen a fényképezőgép vagy más adatrögzítő használata, egyéb magatartási szabályok vonatkozásában.
 • A regisztrációval egyidejűleg a Festo Kft. tájékoztatja a résztvevőket a Festo adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó információkról, amely tájékoztatás átvételét a jelentkező a regisztrációval megerősíti, továbbá a Festo Etikai és Magatartáskódexéről, amelynek alapján a Festo szakmai programján/rendezvényén történő részvétel sem a Festo sem a résztvevő vagy az őt delegáló partner részéről sem irányul és nem használható fel a Festo üzleti etikai szabályaival össze nem egyeztethető célokra.
 • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szakmai program/rendezvény alkalmával készülhetnek azt megörökítő fénykép- illetve videofelvételek, amelyeket felhasználhatunk a rendezvény médiában való megjelenítése vagy más, a FESTO cégcsoport tevékenységét ismertető anyagok készítése céljára. Amennyiben a résztvevő bármely okból nem szeretne ezeken látszani, illetve tiltakozik a róla készült felvétel felhasználása ellen, kérjük jelezze a helyszínen vagy utólag a marketing_hu@festo.com email címen.

   

A Festo Kft. adatkezelési tájékoztatói

Etikai kódex