1.      Google AdWords Tracking

 

Als klant van AdWords gebruiken wij Google Conversion Tracking op sommige van onze pagina's. Dit is een analyseservice die wordt geleverd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Deze service stelt Google AdWords in staat om een cookie op uw computer te plaatsen (een conversiecookie) als u via een advertentie op Google naar onze website bent gegaan. Deze cookies worden na 90 dagen ongeldig en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

 

Als u naar bepaalde pagina's op onze website gaat en het cookie nog geldig is, kunnen wij en Google constateren dat iemand op de reclame heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze website. Elke AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen niet naar klanten worden herleid via de websites van AdWords-klanten.

 

De informatie die door middel van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt voor het opstellen van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die hebben besloten om gebruik te maken van conversietracking. AdWords-klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en die zijn doorverwezen naar een pagina die een conversietracking-tag bevat. Ze ontvangen echter geen informatie aan de hand waarvan gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

 

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces kunt u het gebruik van cookies die nodig zijn voor tracking blokkeren – bijvoorbeeld via een browserinstelling waardoor het automatische gebruik van alle cookies wordt gedeactiveerd. U kunt cookies voor conversietracking ook deactiveren door uw browser zo te configureren dat cookies uit het domein “googleadservices.com” geblokkeerd worden.

 

Wij maken gebruik van remarketing-technologie geleverd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Met deze technologie worden gebruikers die onze internetpagina's en online diensten al hebben bezocht en die blijk hebben gegeven van belangstelling voor ons productaanbod opnieuw aangesproken door middel van gerichte reclame op de pagina's van het Google Partner Network.

 

Er wordt reclame getoond met gebruik van cookies. Met behulp van deze bestanden kan het gedrag van de gebruiker bij zijn of haar bezoek aan de website worden geanalyseerd en vervolgens worden gebruikt voor het genereren van gerichte productaanbevelingen en reclame op basis van interesses.

 

Als u geen reclame op basis van interesses wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google hiervoor deactiveren op de volgende pagina https://www.google.de/settings/ads.

In plaats hiervan kunnen gebruikers het gebruik van cookies van derden ook deactiveren door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Er wordt ook rekening gehouden met de “instelling niet tracken” van uw browser.

 

Door gebruik te maken van onze producten gaat u akkoord met het verwerken van door Google over u verkregen gegevens volgens de omschrijving hierboven en voor het bovengenoemde doel.

Wees u ervan bewust dat Google een eigen gegevensbeschermingbeleid hanteert, dat losstaat van het onze. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor beleid en procedures van Google. Informeer u voordat u onze website gebruikt over het privacybeleid van Google.

 

 

2.      Facebook Pixel

  

Op sommige van haar pagina's maakt Festo gebruik van “Facebook Pixel”, een service aangeboden door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). Deze service stelt ons in staat om het gedrag van een gebruiker op onze website te volgen nadat een gebruiker op een advertentie op Facebook klikt. Wij gebruiken deze technologie om het succes van onze advertenties te meten, om ze te evalueren ten behoeve van statistieken en marketing en om advertenties zo nodig in de toekomst te optimaliseren.

 

De verzamelde gegevens zijn anoniem en niet persoonlijk; we kunnen ze niet herleiden naar een specifieke persoon. De gegevens worden echter wel opgeslagen en verwerkt door Facebook, wat betekent dat Facebook de gegevens aan het betreffende gebruikersprofiel kan koppelen en de gegevens kan gebruiken voor haar eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met het gegevensbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy). U kunt Facebook en haar partners toestemming geven om advertenties te tonen op en buiten Facebook. Hiervoor wordt mogelijk ook een cookie opgeslagen op uw computer.

 

Meer informatie is te vinden in het gegevensbeleid van Facebook, dat u kunt nalezen op

https://www.facebook.com/about/privacy

 

Om in te stemmen met het gebruik van Facebook Pixel moet de gebruiker ouder dan 13 jaar zijn. Jongere gebruikers moeten toestemming vragen van de persoon of personen die het wettelijk gezag over hen heeft/hebben.

 

U kunt uw internetbrowser zo configureren dat het gebruik van cookies geheel wordt geblokkeerd. U kunt ook het gebruik van cookies door externe aanbieders zoals Facebook deactiveren via de volgende website, aangeboden door de Digital Advertising Alliance:

http://www.aboutads.info/choices

 

 

 

3.      LinkedIn Insight Tags

  

Op sommige pagina's van onze website gebruiken wij “LinkedIn Insight Tags”, een trackingtechnologie van het LinkedIn-platform, aangeboden door LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 (Ierland). Deze technologie stelt ons in staat om u relevantere advertenties te tonen op basis van uw interesses. Wij ontvangen tevens samengevoegde en anonieme rapporten van LinkedIn over advertentieactiviteiten en informatie over uw interacties met onze website.

 

LinkedIn gebruikt hiervoor cookies. De met behulp van het cookie verkregen informatie wordt gebruikt voor het genereren van de bovengenoemde anonieme statistieken en rapporten en om advertenties te tonen op basis van uw interesses.

 

Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u op:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

U kunt bezwaar maken tegen het analyseren van uw gebruiksgedrag door LinkedIn en tegen het tonen van op interesse gebaseerde aanbevelingen door op de volgende koppeling te klikken (opt-out):

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

  

 

4.      Netmind Core

 

Festo streeft constant naar het optimaliseren van haar online diensten. Om ons in staat te stellen de informatie te verstrekken die onze bezoekers zoeken en nodig hebben, en voor de voortdurende verbetering van onze website, analyseren wij het gedrag van bezoekers aan onze homepage en andere pagina's van onze website. Voor deze analyses maken wij gebruik van Netmind Core-technologie.

 

 

 

 

Netmind Core anonimiseert IP-adressen vóór de analyse, zodat deze niet meer te herleiden zijn op individuele gebruikers. U kunt op elk gewenst moment op deze pagina bezwaar maken tegen het uitvoeren van deze analyses op uw bezoek aan de website. Om tracking van uw bezoek te voorkomen installeert Netmind Core een cookie op uw computer. Als u bezwaar wilt maken tegen tracking, zorg dan dat uw browser zo is geconfigureerd dat deze cookie kan worden geïnstalleerd.

 

Wij garanderen dat de gegevens die door Netmind Core worden verzameld op diverse pagina's van onze website uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van marktonderzoek en optimalisatie, zowel nu als in de toekomst. De gegevens worden opgeslagen bij Mindlab in Duitsland; deze locatie is uitgerust met de beste beveiligingssystemen op de markt om aanvallen van buiten te voorkomen. Er worden geen gegevens doorgegeven naar het buitenland.

 

Omdat Netmind Core IP-adressen anonimiseert, kunnen individuele datasets vervolgens niet meer worden herleid op individuele gebruikers. Daarom zijn de gegevens niet van waarde voor derden en ze zullen nooit aan derden worden doorgegeven of verkocht.

 

 

 

5.      Econda

Ter optimalisatie van onze pagina's en om te zorgen dat het ontwerp van onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk is, wordt er gebruikgemaakt van oplossingen en technologieën geleverd door econda GmbH om geanonimiseerde gegevens te verzamelen en op te slaan en om op grond van deze gegevens gebruiksprofielen aan te maken, met gebruik van pseudoniemen. Deze oplossingen maken mogelijk gebruik van cookies die ons in staat stellen om internetbrowsers te herkennen.

 

Gebruiksprofielen worden echter niet gekoppeld aan gegevens over de persoon naar wie het pseudoniem verwijst, behalve met uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker. IP-adressen worden onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, wat betekent dat gebruiksprofielen niet kunnen worden herleid naar individuele IP-adressen.

 

Het gebruikersgedrag wordt geanalyseerd op basis van artikel 6, lid 1(f) van de EU-AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang in de geanonimiseerde analyse van gebruiksgedrag teneinde haar webaanbod en reclamestrategie te optimaliseren.

 

Bezoekers aan deze website kunnen bezwaar maken tegen de toekomstige verzameling en opslag van hun gegevens voor dit doel. Het bezwaar geldt uitsluitend voor de webbrowser en het apparaat waarop het is ingediend; herhaal het proces zo nodig voor alle andere browsers en apparaten die u gebruikt. Als u het opt-out-cookie verwijdert, heeft econda weer toegang tot uw gegevens.

 

 

 

6.      Sociale media 

Festo is aanwezig op verschillende social-mediawebsites. Sociale media zijn alle media en platforms die gebruikers in staat stellen om via digitale weg te communiceren en interactief informatie uit te wisselen. Zo is een sociaal netwerk een op internet gebaseerd “ontmoetingspunt“ ofwel een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt om met elkaar te communiceren en andere interacties aan te gaan in een virtuele ruimte. Sociale netwerken kunnen fungeren als een platform voor het delen van meningen en ervaringen; ze stellen de onlinegemeenschap in staat om diverse soorten persoonlijke of beroepsinformatie te delen.

 

Festo is lid van de hieronder vermelde sociale netwerken, die door externe aanbieders worden gehost.

 

Ook hebben wij een aantal van de functies van deze netwerken geïntegreerd in onze onlinediensten. Deze sociale netwerken en diensten kunnen alleen worden gebruikt als de gebruiker is ingeschreven en aangemeld bij het desbetreffende sociale netwerk. Op het gebruik van deze sociale netwerken zijn de gebruiksvoorwaarden en het gegevensbeschermingsbeleid van de desbetreffende aanbieders van toepassing. Festo heeft geen controle over dit beleid.

 

Voor de details betreffende het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van deze gegevens door de betreffende sociale netwerken, en betreffende uw rechten en de instellingen die u kunt gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, verwijzen wij u naar het gegevensbeschermingsbeleid van de desbetreffende bedrijven.

 

 

 

 

  • Facebook

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Als onderdeel van haar diensten laat Facebookgebruikers van het sociale netwerk een persoonlijk profiel aanmaken en profielfoto's uploaden, en worden ondernemingen in staat gesteld pagina's voor hun bedrijf aan te maken. Gebruikers kunnen ook contact leggen met anderen door middel van vriendschapsverzoeken en groepen vormen om privé gedeelde interesses te bespreken.

 

 

  • Twitter

Twitter is een meertalige, openbare microblogging-service aangeboden door Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Geregistreerde gebruikers van Twitter kunnen tweets publiceren en delen. Dit zijn telegramachtige, korte berichten.

 

 

  • YouTube

YouTube is een videoportal aangeboden door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS. YouTube LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. YouTube is een platform waarop gebruikers audio- en videoclips kunnen uploaden en afspelen. Gebruikers van de portal kunnen video's gratis bekijken, een waardering toekennen, er opmerkingen bij plaatsen en ze uploaden.

 

 

  • LinkedIn

 

LinkedIn wordt geëxploiteerd door LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 (Ierland). LinkedIn is een web-gebaseerd sociaal netwerk om contact te houden met bestaande zakelijke contacten en om uw professionele netwerk uit te breiden.

 

 

  • Xing

 

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland is de beursgenoteerde exploitant van het sociale netwerk XING. Het platform is in de eerste plaats ontworpen voor het opbouwen en onderhouden van professionele netwerken, maar kan ook worden gebruikt om contact te houden met privékennissen.

 

 

  • Instagram

Instagram wordt geëxploiteerd door Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS. Instagram is een gratis online service die eigendom is van Facebook. De service bestaat uit een audiovisueel platform waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en dit materiaal kunnen uploaden naar andere sociale netwerken.

 

 

  • Kununu

Kununu wordt geëxploiteerd door Kununu GmbH, Neutorgasse 4-8, Top 3.02, 1010 Wenen, Oostenrijk. Kununu is een online platform voor het toekennen van waarderingen aan werkgevers. Werknemers, mensen met een leercontract en sollicitanten in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland kunnen op het platform anoniem een waardering toekennen aan werkgevers en hun rekruteringsproces. Bedrijven kunnen betalen om een werkgeversprofiel op te zetten, om zich voor te stellen als potentiële werkgever.

 

 

  • Glassdoor

Glassdoor wordt geëxploiteerd door Glassdoor, Inc., 100 Shoreline Highway, Building A, Mill Valley, California, 94941, VS. De database van Glassdoor bevat miljoenen waarderingen van werkgevers, managementwaarderingen, foto's en informatie over salarissen, sollicitatieprocedures en secundaire arbeidsvoorwaarden voor bedrijven overal ter wereld. Op de site worden ook vacatures aangeboden.

  

 

7.      Cookies

 

 

Meer informatie vindt u hier:  Cookiebeleid

 

Raadpleeg de paragraaf “Controle over cookies” voor informatie over hoe u de werking van cookies regelt en/of verwijdert naar uw eigen voorkeuren.