Bezpieczeństwo żywności


Higieniczna i wydajna automatyzacja produkcji żywności

 

Odpowiednio wdrożone normy i dyrektywy gwarantują bezpieczeństwo w produkcji żywności.

 

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE ma na celu zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa konsumentów oraz operatorów w każdej sytuacji, w której następuje bezpośredni kontakt żywności z częściami i komponentami maszyn.

Normy oraz dyrektywy dotyczące projektowania (EN 1672-2/EHEDG Doc 8 i Doc 13) i materiałów (FDA CFR Title 21, ISO 21469, 1935/2004/EC, np. w zakresie stosowania smarów NSF-H1) stanowią dodatkowe narzędzia w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności.

 

Bezpieczna produkcja

Hygienic production of food

Twoje cele związane z biezpieczeństwem żywności:

  • Unikać zanieczyszczenia mikrobiologicznego
  • Używać materiałów odpornych na korozję
  • Minimalne wymagane czyszczenie

 

Więcej nt. "wiedzy podstawowej i eksperckiej"


Bezpieczne produkty

Higieniczne konstrukcje firmy Festo stosowane w produkcji żywności

Komponenty Clean Design z Festo:

Okrągły siłownik CRDSNU (ISO 6432) ze stali nierdzewnej

Napęd z prowadzeniem Clean Design DGRF

Siłownik Clean Design DSBF

Wyspy zaworowe Clean Design MPA-C

Złącze Clean Design NPCK

Przydatne funkcje i elementy konstrukcji Festo:

Minimalny czas instalacji:
samonastawna amortyzacja PPS w położeniu końcowym bez śrub ustalających

Animacja – wersje amortyzacji P, PPV, PPS

Wersje uszczelnienia dostosowane do wymagań użytkownika:

Przykład: uszczelnienie do pracy na sucho systemu modułowego działa także po wypłukaniu środka smarnego

Białe księgi dotyczące bezpieczeństwa żywności

Więcej o ochronie konsumentów, higienie i efektywności w automatyzacji

Higieniczna technika automatyzacji w produkcji żywności

Wysoka jakość sprężonego powietrza dla wysokiej jakości żywności

Czyszczenie jest obowiązkowe!