Systemy pozycjonowania elektrycznego

Systemy zoptymalizowane kosztowo (SMS)

Prostota pneumatyki została teraz po raz pierwszy połączona z zaletami automatyzacji elektrycznej dzięki systemom zoptymalizowanym kosztowo (SMS). Zintegrowane napędy tego typu są doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich klientów, którzy poszukują elektrycznej alternatywy dla bardzo prostych zadań ruchu i pozycjonowania bez potrzeby uruchamiania tradycyjnych systemów napędu elektrycznego, co jest często dość złożone.

Simplified Motion Series

Nie ma potrzeby stosowania żadnego oprogramowania, ponieważ obsługa opiera się na zasadzie „plug and work”. Cyfrowe We/Wy (DIO) oraz IO-Link® są zawsze zintegrowane - produkt ma oba typy sterowania w standardzie.

Dzięki uproszczonej funkcjonalności napędy są doskonałym rozwiązaniem do prostych ruchów między dwoma mechanicznymi położeniami końcowymi bez konieczności rezygnacji ze zoptymalizowanych charakterystyk działania, łagodnie amortyzowanego cofania do położeń końcowych czy uproszczonych funkcji wciskania i zaciskania.

Więcej informacji

Systemy zoptymalizowane kosztowo (OMS)

Systemy zoptymalizowane kosztowo (OMS): ekonomiczny system o zoptymalizowanej wydajności. System składa się z systemu mechanicznego z zamocowanym na stałe silnikiem i systemu napędowego (sterownik silnika) ze zintegrowaną technologią przeglądarek internetowych, oraz dopasowanymi kablami przyłączeniowymi. Jako pojedynczy siłownik elektryczny, napęd z paskiem zębatym, moduł obrotowy czy ekonomiczne rozwiązania wieloosiowe do prostych zadań manipulacji. Kolejna duża zaleta: konfiguracja, zamówienie i wysyłka możliwe są przy użyciu jednego kodu typu.

Optimised Motion Series

Prostota

  • Jeden kod zamówieniowy do doboru i konfiguracji produktu
  • Zoptymalizowany, stały zespół napędu i silnika

Szybkość

  • Konfiguracja zadań ruchu i pozycjonowania za pomocą WebConfig
  • Szybkie i łatwe uruchamianie i obsługa

Elastyczność

  • Dowolny wybór położenia, siły i prędkości
  • Dowolnie definiowane profile ruchu

Więcej informacji