Systemy pozycjonowania elektrycznego

Simplified Motion Series (SMS) - łatwe pozycjonowanie

Simplified Motion Series łączy prostotę pneumatyki z zaletami automatyzacji elektrycznej. Zintegrowane napędy tego typu są doskonałą alternatywą dla tych wszystkich użytkowników, którzy szukają rozwiązań elektrycznych do bardzo prostych zadań ruchu i pozycjonowania, ale bez skomplikowanego uruchamiania wymaganego w przypadku tradycyjnych napędów elektrycznych.
  

Simplified Motion Series

Nie ma potrzeby stosowania żadnego oprogramowania, ponieważ obsługa opiera się na zasadzie „plug and work”. Cyfrowe Wejścia/Wyjścia oraz IO-Link® są zawsze zintegrowane - produkt posiada oba typy sterowania w standardzie.

Simplified Motion Series nie wymaga żadnych dodatkowych komponentów, ponieważ wszystkie niezbędne komponenty elektroniczne i moduły są połączone w zintegrowanym napędzie.
Kompletne rozwiązanie jest zoptymalizowane dla prostych ruchów między dwoma mechanicznymi
położeniami końcowymi bez konieczności rezygnacji ze zoptymalizowanych charakterystyk
działania, łagodnie amortyzowanego wysuwania i cofania do położeń końcowych czy uproszczonych
funkcji wciskania i ściskania.

Więcej informacji

Optimised Motion Series (OMS)

Optimised Motion Series to ekonomiczny system o zoptymalizowanej wydajności. System składa się z systemu mechanicznego z zamocowanym na stałe silnikiem i systemu napędowego (sterownik silnika) ze zintegrowaną technologią przeglądarek internetowych, oraz dopasowanymi kablami przyłączeniowymi. Jako pojedynczy siłownik elektryczny, napęd z paskiem zębatym, moduł obrotowy czy ekonomiczne rozwiązania wieloosiowe do prostych zadań manipulacji. Kolejna duża zaleta: konfiguracja, zamówienie i wysyłka możliwe są przy użyciu jednego kodu typu.

Optimised Motion Series

Prostota

  • Jeden kod zamówieniowy do doboru i konfiguracji produktu
  • Zoptymalizowany, stały zespół napędu i silnika

Szybkość

  • Konfiguracja zadań ruchu i pozycjonowania za pomocą WebConfig
  • Szybkie i łatwe uruchamianie i obsługa

Elastyczność

  • Dowolny wybór położenia, siły i prędkości
  • Dowolnie definiowane profile ruchu

Więcej informacji