Zakres produktów i usług dla operatorów systemu

Wasz cel: zarządzanie zakładami uzdatniania wody w sposób wydajny, elastyczny i niezawodny

Nasze rozwiązanie: partner w automatyzacji technologii wodno-ściekowej

  • Ograniczenie kosztów cyklu życia produktu
  • Zapewnienie odpowiedniej sekwencji procesów
  • Zwiększenie przejrzystości podczas działania systemu
Koszty związane z trwałością użytkową elementów pneumatycznych i elektromechanicznych w technologii wodno-ściekowej

Koszty cyklu życia produktu:

Systemy elektromechaniczne 295 000 euro
Systemy pneumatyczne 199 000 euro
-----------------------------------------------
Oszczędności 96 000 euro

 

 

 

Miejsce uzyskania danych:

System filtrów zakładu uzdatniania wody w Niemczech wyposażonego w:

  • 8 zbiorników filtracyjnych z ośmioma wlotami/wylotami
  • 7 zaworów procesowych i 1 zawór pozycjonujący dla każdego zbiornika

 

 

 

* VDMA i TU Braunschweig: LIMA „Life Cycle Costing in Mechanical and Plant Engineering” („Kalkulacja kosztów cyklu życia produktu w systemach mechanicznych i inżynierii zakładowej”)

 

Porównanie systemów z napędami pneumatycznymi i elektrycznymi

Analiza przeprowadzona przez organizację German Engineering Federation (VDMA*) wykazała, że systemy pneumatyczne umożliwiają uzyskanie oszczędności na kosztach osiągających wysokie poziomy.

W analizie uwzględniono koszty inwestycji i wydatki operacyjne, koszty przestojów oraz amortyzację w ponad 25-letnim cyklu życia produktu.

Dzienny przerób wynosi 67 000 m³ – w przypadku większych zakładów uzyskiwane są znaczące oszczędności.