Produkcja tabletek

Niezawodna i pomysłowa automatyzacja procesów

W przypadku wielu etapów procesu produkcji tabletek istnieją duże możliwości w zakresie optymalizacji technologii automatyki. Komponenty oraz rozwiązania Festo zapewniają powtarzalność iniezawodność procesu – np. w przypadku rektora, bez zmniejszenia wydajności.

Niezawodna automatyzacja pakowania zbiorczego

Przechowywanie i transport materiałów w opakowaniach zbiorczych, napełnianie ruchomych pojemników

Wasz cel: zapewnienie pakowania zbiorczego materiałów w odpowiednich ilościach.

 

Nasze rozwiązanie: prosta i niezawodna automatyzacja pakowania zbiorczego. Pomoc techniczna podczas wdrażania koncepcji automatyzacji

 

 

Wybrane produkty Festo odpowiednie dla tego etapu procesu