Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli wyrażasz zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez e-mail, stosowane są następujące zasady:

 

  • Bezpieczeństwo danych oraz ochrona danych osobowych mają dla nas szczególne znaczenie. Zobowiązujemy się do przestrzegania wszelkich postanowień prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
  • W celu dystrybucji Newslettera dane osobowe takie jak adres e-mail i hasło są gromadzone, przetwarzane i przechowywane na naszych serwerach.
  • Dodatkowo, możemy śledzić, które hiperłącza zostały kliknięte w Newsletterze. Dzięki temu możemy dostosowywać tematykę, która najbardziej odpowiada Państwu.
  • Wraz z subskrypcją niniejszego Newslettera wyrażasz zgodę na wykorzystywanie swoich danych w wyżej wymienionym zakresie w celu konsultacji, reklamy oraz dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników.
  • Możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdej chwili klikając na link „Rezygnacja”.

 

 

Poufność danych Festo
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa jest Festo Sp. z o.o. (dokładne dane w zakładce „Dane firmy"). Festo Sp. z o.o. bezwzględnie przestrzega zasad dotyczących  ochrony  danych osobowych osób korzystających ze stron internetowych. Pragniemy, aby Państwo czuli się na naszych stronach internetowych bezpiecznie.

 
Podjęcie i przetwarzanie danych osobowych
Nasze serwery internetowe standardowo przechowują przyporządkowany przez dostawcę internetowego adres IP, URL, z którego nas Państwo odwiedzają, obejrzane przez Państwa strony internetowe oraz datę i godzinę Państwa wizyty. W niektórych obszarach Festo stosuje tzw. cookies, aby móc udostępnić Państwu  bardziej indywidualne rozwiązania. Dane osobowe przechowywane są jedynie wówczas, gdy podadzą je Państwo przy rejestracji, w ankiecie, zapytaniu ofertowym lub w celu realizacji umowy.

 
Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych oraz związanie celowe
Dane osobowe podane przez Państwa na stronie www.festo.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możecie otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym. Mogą Państwo anulować zgodę na otrzymywanie takich materiałów za pośrednictwem Contact Center.

 
Prawo do informacji i wykaz postępowania publicznego
Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania. Na żądanie poinformujemy Państwa pisemnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy i które dane osobowe są u nas przechowywane.  

 

Bezpieczeństwo
Festo stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, by chronić administrowane przez nas dane osobowe przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są na bieżąco aktualizowane wraz z rozwojem technologicznym.

 
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa zapytania, wnioski lub skargi.