Bezpieczna żywność

Bezpieczna żywność

Maszyny i elementy w przemyśle spożywczym podlegają szczególnym wymaganiom w zakresie projektowania, materiałów, identyfikacji i czystości.

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

opisuje podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn.

 

Norma EN 1672/ISO 14159

opisuje szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny.

 

Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 oraz (WE) nr 2023/2006

Rozporządzenia dotyczące materiałów i elementów, które mają bezpośredni kontakt z żywnością.

 

Elementy automatyzacji Festo, które są odpowiednie dla przemysłu spożywczego, są oznaczone „dopuszczone do kontaktu z żywnością”. Zapoznaj się z dokumentem dla danego zakresu zastosowań:

  • Produkty dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością posiadają deklarację zgodności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004. Opisuje ono konkretne obszary zastosowań.
  • Produkty z dodatkową informacją o materiałach nie sąprzeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością bez dodatkowych wymagań. Listy dopuszczające oceniają jedynie surowce. Informacje pomagają użytkownikowi dokonać oceny ryzyka.