Innowacyjne rozwiązania automatyzacji -
zapewnienie przepływu materiałów sypkich

Bulk materials

Festo oferuje innowacyjne rozwiązania automatyzacji dla konstruktorów maszyn i operatorów niezależnie od rodzaju przetwarzanych materiałów sypkich dla procesów dozowania, transportu, przechowywania, mieszanie i separowania - wszystko od jednego dostawcy, dopasowane do indywidualnych wymagań i aplikacji. Dodatkowa korzyść to zastosowanie rozwiązań dla cyfryzacji oraz automatyzacji modułowej. Zapewnia to klientom możliwość dostosowania procesów do przyszłych potrzeb.

Indywidualne rozwiązania automatyzacji aplikacji dla materiałów sypkich

Dozowanie materiałów

Przykładowe aplikacje dozowania materiałów:

 • Podajnik śrubowy
 • Zawory pneumatyczne
 • Dokowanie

Lepiej z Festo:
oferujemy odpowiednie połączenie komponentów automatyzacji, które umożliwiają bardzo precyzyjne dozowanie. Oferujemy innowacyjne i indywidualne rozwiązania dostosowane do procesu dozowania klienta, od zautomatyzowanych zespołów przepustnic, napędów ćwierćobrotowych i napędów liniowych po odpowiednie wyspy zaworowe.

Festo Onlineshop

Optymalnie dopasowane komponenty dla większej efektywności

Optymalnie dopasowujemy komponenty do wymagań klientów, co pozwala uzyskać wysoką jakość i efektywność.

Komponenty Festo

 • są bardzo wytrzymałe, mogą być wykorzystywane w strefach zagrożonych wybuchem, aplikacjach wymagających SIL,
 • zmniejszają koszty produktu i montażu do 42%,
 • są dostępne na całym świecie i „od jednego dostawcy” - dotyczy to również usług

Produkty dla aplikacji do materiałów sypkich w katalogu online

Einzelventil und Ventilinsel

Lepszy jest pojedynczy zawór czy wyspa zaworowa?

Dzięki Festo można zautomatyzować procesy przetwarzania materiałów sypkich za pomocą dwóch koncepcji: zaworów indywidualnych lub wysp zaworowych. Obecnie szeroko stosowane na rynku są zawory indywidualne. Nawet w wielu przypadkach, w których użycie wysp zaworowych zapewnia wyraźne korzyści:

 • Niższe koszty inwestycji
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Realizacja dodatkowych funkcji, np. zaworów proporcjonalnych
 • Elastyczność dzięki Fieldbus, prosta integracja i możliwość rozbudowy
 • Maksymalna dostępność systemu dzięki diagnostyce systemu
 • Mniejsze koszty produkcji i montażu do 40%

Nasza biała księga zawiera obiektywne porównanie obu rozwiązań

Modulare Automation

Automatyzacja modułowa oparta na zasadzie klocków „Lego”

To samo dotyczy przetwarzania materiałów sypkich: inteligentne rozwiązania automatyzacji zwiększają efektywność i jakość produktów systemu produkcyjnego. Festo wykorzystuje modułowość opartą na zasadzie klocków „Lego”, oferując tym samym proste w obsłudze, elastyczne rozwiązania i dostosowane do indywidualnych wymagań. Nazywamy to: automatyzacją modułową.

W przeszłości cały system był sterowany centralnie przez pojedynczy system sterowania procesem, natomiast automatyzacja modułowa sprawia, że system jest wirtualnie skalowalny, zapewnia możliwość rozbudowy i dostosowania dzięki prostej integracji autonomicznych modułów z istniejącym systemem. Ścisłe przestrzeganie i wdrażanie zaleceń NAMUR „NE 148” gwarantuje efektywne zmniejszenie złożoności i kosztów montażu zakładu produkcyjnego i systemu.

Przegląd najważniejszych korzyści:

 • Autonomiczna praca w sieci zautomatyzowanych modułów
 • Zmniejszona złożoność oprogramowania
 • Prostszy system sterowania procesem
 • Możliwość standaryzacji modułów
 • Zmienianie ilości zamiast rozbudowywania
 • Działanie na zasadzie podłącz i produkuj

Więcej na temat automatyzacji modułowej można znaleźć w białej księdze

Praktyczny przykład AZO „Zdecentralizowane sterowanie manipulowania materiałami sypkimi”

Festo Motion Terminal

Cyfryzacja dzięki Festo Motion Terminal

Festo Motion Terminal, dzięki wykorzystaniu aplikacji do odseparowania oprogramowania i sprzętu, zapewnia dostęp do wielu nowych funkcji, które znacznie wykraczają poza dzisiejsze możliwości. W rozwiązaniach, które dotychczas do realizacji funkcji wymagały dużej liczby komponentów, np. zaworów, czujników ciśnienia i regulatorów przepływu, teraz wszystko jest zintegrowane. Inteligentne czujniki do sterowania w pętli otwartej i zamkniętej, diagnostyki i zadań uczenia się eliminują potrzebę stosowania dodatkowych komponentów. Funkcję można zmienić za naciśnięciem jednego przycisku, ponieważ wszystkie funkcje są w sposób zdecentralizowany wbudowane w aplikacje. Umożliwia to również obsługę wielu różnych funkcji w systemie za pomocą Festo Motion Terminal.

Przegląd najważniejszych korzyści:

 • Samokontrola i konserwacja prognozowana
 • Zwiększenie efektywności energetycznej (TCO)
 • Mniejsze koszty cyklu życia
 • Redukcja czasów przestoju
 • Pozostałe opcje cyfryzacji (VTEM, dashboardy itp.)

Więcej informacji na temat korzyści z cyfryzacji

Przykładowa aplikacja „Zadany czas ruchu”: zapewnia możliwość ustawienia dokładnych czasów cyklu dla systemu lub ilości czasu potrzebnego do przełączania zaworów.

Przykładowa aplikacja „Napęd ECO”: za pomocą tej aplikacji można inteligentnie sterować sprężonym powietrzem, co przynosi oszczędności szczególnie w systemach działających w trybie ciągłym.