Przetwarzanie obrazu

Nacisk na produkcję z zerowym poziomem błędów

Jeśli potrzebna jest optymalizacja aktualnych procesów, proaktywna eliminacja źródła błędów lub wydajne projektowanie szybkich sekwencji ruchów przy jednoczesnym stałym zachowaniu jakości produkcji - 

wystarczy zapoznać się z rodziną produktów przetwarzania obrazu, która oferuje odpowiednie rozwiązanie w danym zastosowaniu. Może to być inteligentna kamera lub kompletny system przetwarzania obrazu, zawsze wysokiej wydajności, przyjazne w użytkowaniu i elastyczne.

Czujniki wizyjne SBSI

Czujnik wizyjny SBSI

Dla prostych zastosowań jako kamera

Sprawdzanie jakości produktu i odczytywanie kodów:

  • Czytnik kodów SBSI-B: dla odczytywania kodów 1D i 2D, np. kodów matrycy danych, np. kodów matrycy danych, a nawet kodów podawanych bezpośrednio
  • Czujnik obiektów SBSI-Q: dla testowania jakości elementów roboczych, np. ze względu na kompletność lub położenie

Więcej informacji o czujnikach wizyjnych SBSI

Kompaktowy system wizyjny SBO...-M

Kompaktowy system wizyjny SBO...-M

Wysoka prędkość produkcji pod kontrolą:

Szybka kamera pozwalająca na diagnostykę i uruchamianie, a także monitorowanie funkcji oraz szybsze sekwencje ruchów

Więcej informacji na temat kompaktowego systemu wizyjnego SBO...-M

Kompaktowy system wizyjny SBO...-Q

Kompaktowy system wizyjny SBO...-Q

Dla wykrywania położenia i jakości

Ze zintegrowanym sterownikiem PLC:

  • Kontrola jakości
  • Precyzyjne pozycjonowanie napędów
  • Identyfikacja typu
  • Wykrywanie położenia i orientacji obrotowej ruchomych i nieruchomych elementów roboczych

Więcej informacji na temat kompaktowego systemu wizyjnego SBO...-Q

Checkbox Compact CHB-C-N

Checkbox Compact CHB-C-N

Nasza sprawdzona technologia transportu została na nowo zdefiniowana.

Kamera do sortowania, sprawdzania i liczenia w montażu małych części

  • Inteligentny systemem z adaptacyjnym sterowaniem przepływem elementów roboczych oraz optyczną ich identyfikacją
  • Sortowanie małych części pod kątem typu, orientacji, jakości oraz ilości (przy uprzednim wyborze ilości)

 Więcej na temat CHB-C-N