Wyspy zaworowe

Przez połączenie zaworów elektromagnetycznych uzyskano zespół blokowy o wspólnym zasilaniu i sterowaniu: wyspa zaworowa.

 

Zawory pneumatyczne i połączenia elektryczne są w wydajny sposób zintegrowane na wyspie zaworowej. Dzięki takim rozwiązaniom Festo zredukowano ilość przewodów pneumatycznych w systemach zaworów oraz uproszczono ich montaż.

 

Od 1989 roku Festo udoskonala wyspy zaworowe dzięki protokołom sterowania, diagnostyce i monitorowaniu stanu oraz optymalizacji pod kątem danego zastosowania są one jeszcze bardziej ekonomiczne i uniwersalne.


Integracja funkcji w wyspie zaworowej

Integracja funkcji w wyspach zaworowych

Wyższa produktywność i niższe wymogi instalacyjne

  • Oszczędność czasu od projektowania po montaż
  • System elektryczny i pneumatyczny na jednej platformie

Więcej informacji na temat integracji funkcji

Proste przyłączenie magistrali fieldbus

Moduł CTEU na wyspie zaworowej VTUG

Zdecentralizowany system instalacyjny CTEL i moduł magistrali CTEU

Więcej informacji o produkcie CTEL/CTEU

Koncepcje sterowania i instalacji

Koncepcje instalacji wysp zaworowych

Scentralizowana, zdecentralizowana lub hybrydowa:

Osiągnij maksymalną wydajność dzięki odpowiedniej koncepcji.

Więcej informacji na temat koncepcji sterowania i instalacji

Wybór wysp zaworowych

Współpracownicy przed ekranem komputera

Przegląd naszych najbardziej popularnych wysp zaworowych

Przegląd wysp zaworowych
 
 

Pomoc techniczna i serwis

Festo Support Team

Dołożymy starań, aby na każdym etapie procesy przebiegały szybciej przy obniżeniu kosztów - od projektowania, zamawiania i montażu aż po działanie systemu.

Więcej o naszych usługach