Przyłącza elektryczne do zaworów

Najpierw należy dobrać do zaworu odpowiednią cewkę elektromagnesu, a następnie gniazda wtykowe i kable.

Typ Do cewki elektromagnesu (zawory z cewką elektromagnesu)
D E EB F N1 N2 V Y Z ZB ZC
MSSD-F---+-------
MSSD-C+---+------
MSSD-V------+----
MSSD-E-+---------
MSSD-EB--+--+-----
MSSD-MY-------++--
MSSD-ZBZC---------++

+ Standard, tj. zawsze dostępny