Koncepcje sterowania i instalacji

Wasza koncepcja systemu określa idealne rozwiązanie wykorzystujące wyspy zaworowe

W miarę migracji do Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy (IoT) koncepcje instalacji i sterowania są ze sobą powiązane bardziej niż dotychczas. Modułowe, elastyczne i adaptowalne koncepcje produkcji ze zdecentralizowaną inteligencją, wstępnym przetwarzaniem, autonomicznymi maszynami lub podsystemami będą możliwe do zrealizowania tylko dzięki efektywnej współpracy. Wyspy zaworowe korzystające z CPX, opcjonalnie ze sterownikiem CoDeSys oraz z systemami instalacyjnymi CPI i CTEL pozwalają na wykorzystanie tych koncepcji instalacji i sterowania, które będą idealnie dopasowane do Twojej koncepcji systemu.


Zawsze idealna koncepcja instalacji

Zdecentralizowane koncepcje instalacji i sterowania - most na drodze do Przemysłu 4.0

Scentralizowany/hybrydowy system instalacji

W scentralizowanym systemie instalacji, poszczególne napędy i funkcje są łączone i sterowane przez jedną wyspę zaworową za pośrednictwem sterownika CoDeSys.

Zalety scentralizowanego systemu instalacji:

 • Do 60% wyższa efektywność dzięki integracji funkcji
 • Koszt kanałów zmniejszony nawet o 50%
 • Zwiększona wydajność nawet o 40%

Hybrydowe systemy instalacji łączą zalety scentralizowanych i rozproszonych systemów instalacji.

Rozproszone systemy instalacji / rozszerzenia systemu

Poszczególne funkcje są połączone w sposób rozproszony do małej wyspy zaworowej za pomocą krótkich przewodów. Wyspa zaworowa połączona jest ze sterownikiem za pomocą przewodu hybrydowego zapewniającego zasilanie i przepływ danych.

 

Zalety rozproszonego systemu instalacji:

 • Czas cyklu zmniejszony nawet o 30% dzięki krótkim przewodom
 • Oszczędność miejsca do 70%
 • Zużycie powietrza zmniejszone nawet o 50%
Zdecentralizowana instalacja

Dostępne systemy i korzyści:

System instalacyjny CPI w katalogu

 • Różne strefy napięciowe dzięki dodatkowemu zasilaniu elektrycznemu
 • Więcej podzespołów - do czterech modułów w jednym ciągu

System instalacyjny CTEL (I-Port, CTEU) w katalogu

 • Konfiguracja automatyczna
 • Niedrogie funkcje podstawowe

IO-Link master w katalogu

 • Otwarty, standaryzowany system
 • Integrowalne funkcje zewnętrzne

Nowość w CPX:

CODESYS

Opcje dla Industry 4.0:

integracja przez OPC UA

 

Informacje dodatkowe

Platforma automatyzacji CPX

 

Łatwa konfiguracja i diagnostyka wszystkich modułów CPX:

Festo Maintenance Tool

Diagnostyka i informacje serwisowe przy pomocy web monitor:

CPX web monitor

Narzędzie uruchomieniowo-serwisowe dla wszystkich produktów:

Festo Field Device Tool

Oprogramowanie Festo Configuration Tool

Proste uruchomienie:

Pliki z opisem urządzenia

Elementy funkcjonalne

Firmware

Szablony dla uchwytów tabliczek opisowych dla wysp zaworowych

Szablon w formacie MS Word

 

CTEL/CTEU: doskonale prosta i niskonakładowa technologia fieldbus

Moduł magistrali dla różnych wysp zaworowych i wejść cyfrowych

Więcej informacji