Stopień ochrony IP

Stopień ochrony odnosi się do podatności urządzenia elektrycznego na wpływ różnych warunków środowiskowych oraz ochrony osób przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z użycia tego urządzenia.

Numer kodu Krótki opis Objaśnienie
0 Bez ochrony -
l Ochrona przed przedmiotami stałymi o średnicy 50 mm i większej Sonda testowa, kula o średnicy 50 mm, nie może wniknąć całkowicie wewnątrz obudowy.
2 Ochrona przed przedmiotami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej Sonda testowa, kula o średnicy 12,5 mm, nie może wniknąć całkowicie wewnątrz obudowy.
3 Ochrona przed przedmiotami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej Sonda testowa, kula o średnicy 2,5 mm, w ogóle nie może wniknąć wewnątrz obudowy.
4 Ochrona przed przedmiotami stałymi o średnicy 1,0 mm i większej Sonda testowa, kula o średnicy 1 mm, w ogóle nie może wniknąć wewnątrz obudowy.
5 Ochrona przed pyłem Przedostawanie się pyłu nie jest całkowicie wykluczone. Ilość wnikającego pyłu nie może zakłócać prawidłowego działania urządzenia ani zmniejszać bezpieczeństwa.
6 Ochrona pyłoszczelna Brak wnikania pyłu