SupraSensor: bezdotykové měření a vážení

SupraSensor: bezdotykové měření a vážení

Supravodičová technologie pro laboratorní použití

Vysoce čisté a aseptické procesy jsou ústřední výzvou v průmyslové výrobě zítřka - zejména v potravinářském, farmaceutickém a lékařském průmyslu, ale také v elektronickém průmyslu. Výroba bude co nejvíce chráněna před kontaminací tehdy, když budou pracovní zařízení a pracovní prostor od sebe odděleny. Atraktivní koncepce s technologií supravodičů nyní umožňuje bezdotykové a přesné vážení a měření: SupraSensor.

Výroba v laboratoři, bez bakterií a znečistění, není jednoduchá. Obzvlášť obtížné je použití pracovních prostředků, například zkumavek, Petriho misek nebo měřicího zařízení jako jsou váhy. Dostávají se do chráněného pracovního prostoru zvenčí a mohou zanést choroboplodné zárodky. Pokud je položíte na pracovní plochu, vytvoří se pod nimi malé mezery, které se obtížně udržují čisté.

Levitující vážicí miska

Použitím technologie levitace v magnetickém poli - například pomocí technologie supravodičů - lze tato omezení překonat. Naše koncepce SupraSensor ukazuje jednu z možností. Ukazuje bezdotykové váhy, které lze použít například v bezpečnostních pracovních stolech při biologické nebo chemické analýze. Jádrem aplikace je kryostat se supravodičem, který je pevně namontován na přesné váze pod pracovní plochou.

Vážicí miska s permanentním magnetem na spodní straně, který je bezdotykově spojen se supravodičem a tedy i s váhou, levituje nad povrchem. Supravodiče dokážou zafixovat magnety v definované levitující vzdálenosti, stačí je ochladit na určitou teplotu.

SupraSensor v laboratorním prostředí

Možné použití pro bezdotykové váhy: v bezpečnostních pracovních stolech při biologických nebo chemických rozborech

Snadno čistitelné laboratorní prostředí

Po přenesení do laboratorního prostředí zůstává povrch pracoviště bez rušivých struktur a lze jej efektivně a snadno čistit. Nad deskou stolu pouze levituje vážicí miska. Pokud ji už nepotřebujete, prostě ji odeberte - celý pracovní prostor je volně k dispozici.

Kromě čistého měření a vážení nabízí tato technologie celou řadu dalších možností, jako je analytické stanovení hustoty nebo viskozity, přesné dávkování nebo monitorování reaktivních či biologických procesů. Současně je aplikace se supravodiči velmi robustní a stabilní jak prostorově, tak časově: funkce levitujícího materiálu nevyžaduje žádnou regulační techniku a předmět zůstává na místě po dlouhou dobu, i když je přerušeno napájení.