Přehled předpisů a směrnic

Shoda materiálu

Každá společnost má odpovědnost za ochranu lidí a životního prostředí před škodlivými sloučeninami a látkami. To je důvod, proč ve Festo dodržujeme ekologické a materiálové požadavky, které vyplývají z platných zákonů, norem a směrnic. V zájmu našich zákazníků a trhů neustále sledujeme změny předpisů a patřičně je zavádíme. Na této stránce Vám nabízíme co nejlepší přehled materiálů používaných v našich výrobcích a ukazujeme, jak nakládáme s nebezpečnými látkami a zodpovědně nakupujeme suroviny.

Shoda výrobku

Dodržování požadavků specifických pro materiály, které vyplývají ze zákonů platných po celém světě a specifických průmyslových předpisů, je stále složitější. Požadavky na shodu materiálu se dynamicky vyvíjejí a jsou důležitou součástí obecné bezpečnosti výrobků. Hledáte odpovědi na otázky:

  • Splňuje výrobek, který jsem si vybral, požadavky směrnice RoHS?
  • Používá výjimky?
  • Obsahuje látky SVHC podle nařízení REACh g?
  • Kde najdu informace o tzv. Konfliktních minerálech?

Naše Poznámky k aplikaci poskytuje přehled těchto otázek a další informace o tématech shody s materiály, které by se mohly týkat výrobků Festo.

Certifikáty a prohlášení týkající se výrobku

Prohlášení o shodě (CE, bezpečnost potravin...) a certifikáty související s výrobky (UL, CCC...) lze nalézt na příslušných stránkách s podrobnostmi o výrobku, v části Podpora / Ke stažení. Další informace získáte od technické podpory.

Látky bránící nanášení laků (LABS)

LABS označuje látky, které při stříkání laku způsobují ve vrstvě barvy krátery (bodové, trychtýřovité prohlubně). Takové složky mohou být v silikonech, látkách obsahujících fluor, určitých olejích a tucích. Směsi, které se používají v automobilovém průmyslu a zejména v lakovnách, nesmějí do svého okolí uvolňovat žádné látky bránící nanášení laků. Aby se při výrobě zabránilo vadám laku způsobeným látkami bránícími nanášení laků, platily u výrobců automobilů jejich vlastní zkušební předpisy a normy.

Pak se objevil standardní list VDMA 24364, což je soubor pravidel pro celé odvětví, který popisuje požadavky na testování, klasifikaci a označování. Těmito požadavky se také řídí společnost Festo při klasifikaci svých výrobků.

Pro Vás je to výhoda: pomocí štítku VDMA můžete naše výrobky přesně vybrat pro svou úlohu.

Standardní listy VDMA si mohou členské společnosti VDMA také zdarma stáhnout pro interní použití v členské části domovské stránky VDMA. Najdete je v databázi technických předpisů (DaTeR). Související praktická příručka je k dispozici ke stažení na adrese ot.vdma.org.

Odpovědnost společnosti

Generační myšlení a odpovědné, dlouhodobé řízení jsou hluboce zakořeněny ve firemní DNA rodinné firmy Festo. To se odráží v odpovědnosti společnosti a v udržitelném řízení. Náš přínos k udržitelnému rozvoji je stanoven ve strategii udržitelnosti 2020+. Ta vychází z cílů udržitelného rozvoje (SDG) stanovených Organizací spojených národů a schválených naším představenstvem v roce 2020. Prosazování transparentnosti je pro Festo velmi důležité.

Více informací o aktivitách na poli udržitelnosti a příslušných klíčových údajích naleznete v části Odpovědnost společnosti a na našem Zpráva o udržitelnosti. Společnost Festo SE & Co. KG je také průběžně hodnocena nezávislými třetími stranami. Chcete-li získat přehled o tom, co společnost Festo dělá na poli udržitelnosti, můžete nám zaslat dotaz na platformu hodnocení EcoVadis nebo NQC – Supplier Assurance.