Péče o zákazníky

Nabízíme Vám kompletní řešení a služby na klíč v mnoha technologiích. Náš tým Vám pomůže při výběru výrobků a pomůže Vám přizpůsobit Vaše výukové programy požadavkům trhu i Vašim potřebám a cílům. Přejete si více informací nebo technickou pomoc? Stačí zavolat nebo poslat e-mail!

Technická pomoc

globální přítomnost - podpořená lokálně

Máte problém, dotaz, komentář nebo potřebujete pomoci s našimi výrobky? Náš tým péče o zákazníky je Vám vždy k dispozici. Člen týmu Vás bude kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Na dosah kdykoliv a naprosto spolehlivě: všude na světě dodáváme inovativní řadu výrobků a služeb. S více než 250 zastoupeními ve 176 zemích a společnostmi Festo v 61 zemi jsme Vám vždy nablízku.

Informační portál

Informační portál Didactic

Rychle najděte technické dokumenty pro své výukové systémy

 • Schémata zapojení
 • Katalogové listy
 • PLC programy
 • Aktualizace softwaru (aplikace, ovladače)
 • Poznámky k uvedení do provozu
 • Videa doprovázející produkt
 • technické příslušenství
 • Popisy modulu
 • CE prohlášení o shodě

Toto je informační portál

Instalace a uvedení do provozu

Naši kvalifikovaní technici Vás navštíví, aby Vaše zařízení nainstalovali, krátce Vás zaučili a zajistili, že Vaše výukové systémy budou rychle a spolehlivě uvedeny do provozu. V případě potřeby je tato služba poskytována přímo v místě, kde jsou Vaše zařízení používána. Zajišťuje správné funkce výrobků a rychlý start Vašich školení.

Doporučujeme speciální školení pro výrobky, abyste dosáhli maximální návratnosti pro Vaši instituci.

TeamViewer QuickSupport

Ke zlepšení služeb zákazníkům používá Festo software, který umožňuje našim zaměstnancům vidět Vaši obrazovku přes zabezpečené internetové připojení. Díky tomu lze řešení problému obvykle výrazně zkrátit. To se provádí programem TeamViewer QuickSupport.

Relaci TeamViewer připravte takto:

 • Vy a náš zaměstnanec se dohodnete na přesné době relace. Žádáme, abyste se dostavili včas.
  Kontaktujte k tomu Tickethotline:software-support.didactic@festo.com
 • Na našich počítačích již máme TeamViewer nainstalován, stáhněte si prosím TeamViewer QuickSupport zde.
 • Před relací se laskavě ujistěte, že program TeamViewer je již nainstalován a spuštěn. Ušetříme tak drahocenný čas, který bychom rádi produktivně využili k tomu, abychom Vám pomohli.
 • Zajistěte stabilní internetové připojení, abychom mohli problém vyřešit bez přerušení sítě.
 • Hladká komunikace by měla být zajištěna telefonicky nebo přímo na stejném zařízení s náhlavní soupravou.
 • Po spuštění programu musíte ve vyskakovacím okně kliknout na možnost Accept.
 • Chcete-li provádět změny, ujistěte se, že máte na svém zařízení administrátorská práva.
 • Připravte si prosím licenční lístek nebo číslo objednávky, abyste měli po ruce potřebné informace.
 • Ujistěte se prosím, že software již byl stažen a není potřebná žádná další čekací doba na stažení (pokud není problém se stahováním).
 • Náš pracovník podpory uvidí, kdy jste se úspěšně připojili (není třeba číst ID)
  > na svém počítači potvrdíte přístup
  > vzdálená podpora může začít.

Školení pro výrobky

Školení pro výrobky Vám pomohou vytěžit z Vašeho nového vzdělávacího systému maximum. Během školení vysvětlují naši kvalifikovaní instruktoři vybavení a výukový program, který je k němu dodáván. Vysvětlují základní teoretické koncepce výuky, jak jednotlivé moduly fungují a jak provádět úkoly v rámci Vaší pedagogické činnosti.

Školení účinně pomáhají s personalizací praktických úkolů a studijními zkušenostmi studentů. Dozvíte se také, jak ostatní učitelé sdílejí obsah výuky s našimi instruktory.

REACh nařízení ES 1907/2006/ES (REACh)

REACh nařízení ES 1907/2006/ES (REACh)

REACh = R egistration, E valuation, A uthorisation of Ch emicals

(Registrace, zhodnocení a schválení chemických látek)

REACh Nařízení ES 1907/2006/ES (REACh)

Na těchto základech byla zásadním způsobem nově upravena struktura postupů pro zacházení s chemickými látkami. Nařízení REACh je platné od června 2007 a reguluje evropské zákony týkající se chemikálií. Cílem je chránit zdraví osob a životní prostředí a rovněž centrálně zaznamenávat veškeré informace o chemických látkách v Evropě.

Chemická legislativa se poprvé vztahuje také na látky ve výrobcích. Jako výrobce je proto společnost Festo povinna informovat o případném obsahu některé z látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) ve výrobcích.

Od doby, kdy nařízení REACh vstoupilo v červnu 2006 v platnost, začala společnost Festo AG & Co. KG s pravidelnými kontrolami svého sortimentu z hlediska obsahu látek SVHC. Pokud by v některém našem výrobku byla jakákoli látka ze seznamu potenciálně rizikových látek obsažena s podílem vyšším než 0,1 m%, splníme neprodleně naši informační povinnost v souladu s článkem 33 nařízení REACh.

Informace o látkách SVHC ve výrobcích (Substances of Very High Concern)

Dne 10.  září 2015 upřesnil Evropský soudní dvůr definici výrobku v rámci nařízení REACh. Pokud u některého zabudovaného dílčího výrobku překročí mezní hodnota 0,1 m% některé látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), musíme – bez ohledu na hmotnostní podíl dané látky v kompletním výrobku – informovat podle čl. 33 (1) nařízení REACh.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Zde si můžete prohlédnout a stáhnout certifikáty ISO pro Festo Didactic:

Certifikát ISO 9001:2015 Festo Didactic SE

Zaslání zpět

List pro zpáteční zaslání

Chcete nám vrátit zboží?

Zavolejte nám. Tel.: +49 (0)711-3467-1380. Obdržíte referenční číslo.

Vyplňte prosím online formulář pro vrácení zboží, vytiskněte jej a ke zboží přidejte referenční číslo.

Vše pak odešlete na uvedenou adresu. Jakmile zboží obdržíme, budeme Vás kontaktovat.

Reklamace/Vrácení/Stížnosti/Vracené výrobky Stáhnout zde