Naše referenční vzdělávací projekty

Jsme partnery vzdělávacích institucí, školicích středisek průmyslových společností a výzkumných ústavů po celém světě

Naši zákazníci využívají na míru šitá vzdělávací řešení včetně koncepce, plánování a vybavení kompletních dílen a laboratoří. Naši kompetenci dokazuje více než 400 referenčních vzdělávacích projektů.

Projekty zákazníků - vzdělávací řešení
Referenční projekty vzdělávacích řešení na klíč

Přehled našich projektů

Seznamte se s některými důležitými vzdělávacími projekty, které jsme již realizovali po celém světě. Stáhněte si přehled a nechte se inspirovat.

Stáhnout přehled referenčních projektů

Reference v Jižní Americe

Universidad del Trabajo del Uruguay

Referenční laboratoř

Popis projektu

Kompetenční centrum pro průmyslovou automatizaci a mechatroniku je iniciativa, která vyplynula ze spolupráce mezi uruguayskou vládou (Ministerio de Industria, Energía y Minería) a organizací UNIDO.

Centrum nabízí školení, které zvyšuje jednak uplatnění studentů UTU (Universidad del Trabajo del Uruguay) na trhu práce a jednak produktivitu místního a regionálního průmyslu.

V centru FACT v Montevideu jsou čtyři laboratoře pro multimédia a simulace, elektrotechniku, elektroniku a techniku pohonů, fluidní techniku a hybridní učební továrnu. Středisko FACT bylo zřízeno v roce 2015.

Výukové prostředí:

 • multimédia a simulace
 • pneumatika/elektropneumatika
 • hydraulika/elektrohydraulika
 • elektrotechnika/elektronika a technika pohonů
 • přizpůsobivá výroba automatizace procesní techniky
 • přizpůsobivá výroba tovární automatizace

Instituto Tecnologico Centroamericano

Referenční vzdělávací projekt centra FACT

Popis projektu

Centrum FACT v San Salvadoru je společným projektem organizací ITCA a Německá technická spolupráce (GTZ) za účelem zavedení duálního výukového programu. Společnost Festo Didactic nejen navrhla uspořádání laboratoře, ale také podpořila koordinaci projektu.

V centru FACT jsou tři laboratoře. Jedna je vybavena základy mechatroniky, další dvě přizpůsobivými výrobními systémy pro automatizaci procesní techniky a tovární automatizaci. Jedno pro duální vzdělávání, druhé pro průmyslové školení.
Centrum FACT bylo založeno ve třech fázích - 2008, 2011 a 2012.

Výukové prostředí:

 • pneumatika/elektropneumatika
 • hydraulika/elektrohydraulika
 • průmyslové pohony
 • přizpůsobivá výroba automatizace procesní techniky
 • přizpůsobivá výroba tovární automatizace

UDB - Universidad Don Bosco

Učební prostředí referenčního projektu

Popis projektu

Centrum FACT University of Don Bosco (UDB) v Salvadoru je vybaveno systémem „Computer Integrated Manufacturing System“ (CIM), aby bylo zajištěno efektivní plánování a konstrukce celého průmyslového výrobního procesu.
Plánování a organizace výroby jsou hlavními tématy přizpůsobivého výrobního systému (FMS).

Cílem univerzity UDB je předat účastníkům technické znalosti, aby se stali certifikovanými specialisty na automatizační techniku a průmyslovou automatizaci. Centrum také nabízí semináře pro inženýry a techniky z oblasti přizpůsobivé výroby v průmyslové automatizaci.

V centru FACT v Don Bosco je laboratoř se systémem iCIM - průmyslová robotika a CAD/CAM/CNC.

Středisko FACT bylo zřízeno v roce 2010.

Výukové prostředí:

 • CAD/CAM/CNC
 • průmyslová robotika
 • iCIM

Reference v Evropě

Škola Philipp-Matthäus-Hahn

Referenční projekt laboratorního vybavení Průmysl 4.0

Popis projektu

V roce 2015 získala škola zakázku na projekt sponzorovaný spolkovou zemí Bádensko-Württembersko a finančně podporovaný regionální ekonomikou.

Výukové laboratoře inspirují odborné a technické účastníky, lektory a místní průmysl. Škola bude v budoucnu důležitým partnerem pro mnoho průmyslových společností v regionu. Tady dostávají specialisté další cílené školení v závislosti na požadavcích příslušné výroby.

Živnostenské školní středisko získalo pět učebních laboratoří - frézování a soustružení CNC, hydrauliku, mechatroniku a Průmysl 4.0.

Instalace výukových laboratoří v roce 2016.

Výukové prostředí:

 • mechatronika
 • hydraulika/elektrohydraulika
 • CAD/CAM/CNC
  frézování CNC
  soustružení CNC
 • Průmysl 4.0

Průmyslový podnik v Německu

Referenční projekt multifunkční výukové laboratoře

Popis projektu

Vzdělávací dílna je vybavena multifunkčními učebními laboratořemi pro pneumatiku, mechatroniku a tovární automatizaci.

Nabízí individuální řešení díky mnohostranným možnostem. Nábytek je použitelný variabilně, takže situaci v místnosti lze rychle a snadno přizpůsobit příslušným požadavkům. Učební prostor lze také kdykoliv rozšířit.

Přizpůsobivé zásobování médii a koncepce nábytku schopného změn od firmy TecDesign jsou ideální pro experimentální a teoretické lekce s vhodným vybavením v každém výukovém prostředí.

Multifunkční výuková laboratoř byla otevřena v roce 2016.

Výukové prostředí:

 • pneumatika/elektropneumatika
 • pokročilé školení v Průmyslu 4.0

Reference v Asii

Abu Dhabi Polytechnic

Učební laboratoř referenčního vzdělávacího projektu Abu Dhabi Polytechnic

Popis projektu

Polytechnika střediska FACT v Abú Dhabí je vybavena základy fluidní technologie, automatizací procesní techniky a tovární automatizací.

Cílem polytechniky Abu Dhabi je kvalifikovat účastníky tak, aby se stali specialisty na procesní a automatizační techniku.

Institut nabízí systém duálního vzdělávání na nejvyšší mezinárodní úrovni, aby ve Spojených arabských emirátech zajistil hospodářství vycházející ze znalostí.

Centrum FACT, zřízené v roce 2014, obsahuje čtyři laboratoře - pneumatiku, hydrauliku, automatizaci procesů a automatizaci továren.

Výukové prostředí:

 • pneumatika/elektropneumatika
 • hydraulika/elektrohydraulika
 • pokročilé školení v automatizaci procesní techniky
 • přizpůsobivá výroba v tovární automatizaci

Beijing Educational College

Referenční projekt Výuková laboratoř střediska FACT

Popis projektu

Středisko FACT v Pekingu obsahuje šest laboratoří s nejmodernějším školicím vybavením a nabízí tak optimální prostředí pro výuku zaměřenou na aplikace.

Obsah školení zahrnuje pneumatiku, elektropneumatiku, hydrauliku, elektrohydrauliku, PLC i řídicí technologii a základní procesy přizpůsobivého výrobního systému.

Cílem střediska FACT je zvýšit vhodným školením uplatnění vlastních studentů na trhu práce. V budoucnu bude středisko FACT nabízet také školení pro provozovatele zařízení, personál údržby a odborníky na výzkum a vývoj.

Centrum FACT se nyní těší pověsti profesionálního a kompetentního partnera pro odborné školení a další vzdělávání. Středisko FECT bylo založeno v roce 2009.

Výukové prostředí:

 • pneumatika/elektropneumatika
 • hydraulika/elektrohydraulika
 • PLC a technika průmyslových sítí
 • přizpůsobivá výroba v automatizaci procesní techniky
 • přizpůsobivá výroba v tovární automatizaci

C.V. Raman College of Engineering

Referenční projekt Výuková laboratoř střediska FACT

Popis projektu

Středisko FACT v C.V. Raman College of Engineering v Indii je vybaveno školicím zařízením pro automatizaci procesní techniky, které pokrývá všechny úrovně mechatroniky od základního inženýrství až po přizpůsobivé výrobní systémy.

Cílem univerzity je předávat studentům technické schopnosti a dovednosti a tak je kvalifikovat jako certifikované specialisty na procesní a regulační techniku.

Univerzita také nabízí široké spektrum seminářů pro inženýry a techniky z průmyslu.

Ve středisku FACT v Bhubaneswar je laboratoř pro automatizaci procesní techniky.
Bylo zřízeno v roce 2014.

Výukové prostředí:

 • základní školení v automatizaci procesní techniky
 • pokročilé školení v automatizaci procesní techniky
 • přizpůsobivá výroba v automatizaci procesní techniky

Vocational Training Centre Oman

Referenční vzdělávací projekt Výuková laboratoř FACT

Popis projektu

Střediska odborného vzdělávání (Vocational Training Centres, VTC) se stala jedním z hlavních profesionálních zdrojů podpory pro osmanský trh práce. Znalosti, dovednosti a tím pádem i kompetentní absolventi jsou tak k dispozici na trhu práce, takže mohou přispět k ekonomickému rozvoji země.

Středisko odborného vzdělávání obsahuje kombinaci dvou laboratoří v jedné ze základy mechatroniky a přizpůsobivé výrobní systémy v automatizaci procesní techniky a tovární automatizaci.

Kompetenční centrum bylo vybudováno ve třech fázích: základy mechatroniky v roce 2007, přizpůsobivá výroba v tovární automatizaci a automatizaci procesní techniky v letech 2008 a 2010.

Výukové prostředí:

 • pneumatika/elektropneumatika
 • hydraulika/elektrohydraulika
 • čidla
 • přizpůsobivá výroba v automatizaci procesní techniky
 • přizpůsobivá výroba v tovární automatizaci

Industrial Training Center Sinde

Referenční vzdělávací projekt Výukové středisko Myanmar

Popis projektu

Financování bylo z ústavu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ve Frankfurtu nad Mohanem a ministerstvo průmyslu v Naypyitaw umožnilo získání potřebného vybavení pro odborný vzdělávací program Sinde.

Cílem tohoto programu je předat studentům technické dovednosti a schopnosti, aby se zvýšilo jejich uplatnění na trhu práce. Proti chudobě a nezaměstnanosti lze tedy dlouhodobě bojovat, místní ekonomika z toho čerpá výhody.

V „Industrial Training Center“ sídlí mnoho různých laboratoří - elektronika, mechatronika, řídicí technika, pneumatika, hydraulika a automatizace budov, chladicí technika, technologie třískového obrábění, výroba forem a nástrojů, EDM, měřicí technika, CAD/CAM/CNC, zpracování kovů a svařovací technika.

Školicí středisko bylo zřízeno v letech 2016/2017.

Výukové prostředí:

 • mechatronika
 • pneumatika
 • hydraulika
 • elektrotechnika, elektronika a průmyslová technologie pohonů
 • konstrukce strojů
 • automatizace budov
 • chladicí technika
 • technika automobilů
 • CAD/CAM/CNC
 • výroba forem a nástrojů
 • EDM

Reference v Africe

ITF - Industrial Training Fund Abuja

Referenční vzdělávací projekt FACT Abuja Nigeria

Popis projektu


Kompetenční středisko v Abuji je vybaveno základy techniky průmyslových pohonů, automatizace procesní techniky a továren automatizace. Podílí se na procesu akreditace od „Národní rady pro technické vzdělávání“ (NBTE). Cílem ITF je poskytnout účastníkům technické know-how v technice průmyslových pohonů, procesní technice a automatizační technice.
Nabízí také různé školicí moduly pro inženýry a techniky z průmyslu.
Výukové laboratoře slouží také jako výzkumné centrum. V kompetenčním centru v Abuji jsou dvě laboratoře - technika průmyslových pohonů, přizpůsobivá výroba v automatizaci procesní techniky a tovární automatizaci. Kompetenční středisko bylo zřízeno v roce 2017.

Výukové prostředí:

 • přizpůsobivá výroba v automatizaci procesní techniky a tovární automatizaci.
 • průmyslové pohony

Univerzita Afe Babalola

Referenční projekt FACT Center Ado Ekiti Nigeria

Popis projektu

Středisko FACT na univerzitě Afe Babalola v Ado-Ekiti je vybaveno základy fluidní technologie, automatizace procesní techniky a tovární automatizace i hybridní výukovou továrnou.

Cílem ABUAD je předávat účastníkům technické schopnosti a dovednosti a tak je kvalifikovat jako certifikované specialisty na automatizační technologii, automatizaci výroby a procesní techniky.

Univerzita také nabízí semináře pro inženýry a techniky z průmyslu v oboru výrobní a automatizační techniky. Středisko FACT bylo zřízeno v roce 2015.

Výukové prostředí:

 • pneumatika/elektropneumatika
 • hydraulika/elektrohydraulika
 • přizpůsobivá výroba v automatizaci procesní techniky
 • přizpůsobivá výroba v tovární automatizaci

Zeenni's Trading Agency and Industries

Referenční projekt FACT Bsarma Libanon

Popis projektu

Důvodem pro zřízení střediska FACT pro mechatroniku byl nedostatek know-how akademiků, kteří nedokázali splnit aplikačně orientované kvalifikační požadavky místního průmyslu. Z tohoto důvodu se místní podnik rozhodl ve spolupráci s Festo zřídit středisko FACT s cílem vyškolit vlastní zaměstnance i odborníky z místního průmyslu.

Středisko FACT mezitím založilo ve spolupráci s místní univerzitou další pobočku, která nabízí studentům vzdělávací řešení vycházející z poptávky.

Středisko FACT je vybaveno základní mechatronickou technikou a využívá dvou laboratoří: fluidní techniku a CAD/CAM/CNC, přizpůsobivá automatizace procesní techniky a tovární automatizace.
Středisko FACT bylo zřízeno v roce 2008.

Výukové prostředí:

 • pneumatika/elektropneumatika
 • hydraulika/elektrohydraulika
 • CAD/CAM/CNC
 • přizpůsobivá výroba v automatizaci procesní techniky
 • přizpůsobivá výroba v tovární automatizaci

Nilská univerzita v Káhiře

Referenční projekt FACT Nilská univerzita

Popis projektu

Nile University uzavřela partnerství s Festo na vybudování FACT Center Cairo v rámci projektu TEMPUS (Advanced Engineering Systems: bridging the gap between akadememia and industry), které je schopno oslovit průmyslové podniky a zjistit jejich požadavky ohledně techniky a školení.

Díky didaktické kompetenci společnosti Festo, která využívá laboratoří na Nilské univerzitě, jsou splněny požadavky egyptského průmyslu. Obsah školení laboratoří zahrnuje pneumatiku, senzoriku, bezpečnostní a řídicí techniku i přizpůsobivé výrobní systémy ve vztahu k uvedení do provozu, vyhledávání závad a regulaci.

Středisko FACT bylo zřízeno ve dvou fázích. Základní technologie mechatroniky, MPS® 200 / MPS® PA ve fázi 1 (2012) a CAD/CAM/CNC ve fázi 2 (2015). To nejdůležitější z laboratoře:

Výukové prostředí:

 • pneumatika/elektropneumatika/bezpečnost
 • hydraulika / elektrohydraulika / proporcionální hydraulika
 • přizpůsobivá výroba v automatizaci procesní techniky
 • přizpůsobivá výroba v tovární automatizaci CAD/CAM/CNC

Government Technical College Agidingbi

Referenční projekt FACT Lagos Nigeria

Popis projektu

Středisko FACT v Lagosu je výsledkem úspěšné spolupráce mezi vládou Lagosu a společností Festo. Na principu „učení praxí“ vypracovala společnost Festo plán školení, který pomáhá zvýšit uplatnění účastníků na trhu práce a produktivitu zaměstnanců v průmyslu.

Festo Nigeria je odpovědné za organizaci a řízení interního vzdělávacího programu.

Středisko FACT se skládá ze dvou laboratoří: multimédia a simulace / základy mechatroniky a pokročilé školení v automatizaci továren a procesní techniky.
Středisko FACT bylo zřízeno v roce 2012.

Výukové prostředí:

 • multimédia a simulace
 • pneumatika/elektropneumatika
 • hydraulika/elektrohydraulika
 • přizpůsobivá výroba v automatizaci procesní techniky
 • přizpůsobivá výroba v tovární automatizaci

ISET

Referenční projekt FACT Mahdia Tunisko

Popis projektu

Středisko FACT na ISET (Institut Supérieur des Études Technologiques) v Tunisku je vybaveno přizpůsobivým výrobním systémem (FMS), který zajišťuje efektivní průběh celého výrobního procesu v průmyslu se zaměřením na tovární automatizaci.

Cílem ISET je předat účastníkům technické schopnosti a dovednosti a tak je vyškolit, aby se stali certifikovanými technickými odborníky v odvětví automatizační techniky - tovární automatizace.

Institut také nabízí široké spektrum různých seminářů pro inženýry a techniky z průmyslu. V centru FACT v Mahdii je laboratoř s přizpůsobivým výrobním systémem.

Středisko FACT bylo zřízeno v roce 2014.

Výukové prostředí:

 • školení PLC, technika průmyslových sítí a aplikace SCADA
 • Přizpůsobivý výrobní systém