Trykproportional ventil
Trykproportional ventil
Produktkompatibilitet
Festo Motion Terminal

Trykproportional ventil

Please sign in to see prices

Tilbage til søgeresultater
Spar plads- og hardwareudgifter: Realisér to individuelle og uafhængige trykproportionale ventiler i kun en ventil – også med vakuum!
Beskrivelse

Med Motion-appen „Trykproportional ventil“ står der på begge ventiludgange to trykreguleringer pr. ventilskive til rådighed, hvormed tryk, der reguleres uafhængigt af hinanden, kan realiseres. De integrerede sensorer overvåger trykket præcist. Til reguleringen anvendes der udelukkende de interne tryksensorer (tilslutningerne 1, 2, 3, 4). Som bruger skal du ikke angive oplysninger om det anvendte system som f.eks. volumen eller slange.

Denne Motion-app er også egnet til regulering for vakuumanvendelser. Ved vakuumanvendelser kan du tilslutte vakuum til kanal 3 på Festo Motion Terminal. Til kanal 1 på Festo Motion Terminal kan der samtidigt tilsluttes tryk, f.eks. til et udstødsimpuls. Det mulige anvendelsesområde omfatter trykreguleringen i volumenet, kraftreguleringen ved kendt effektivt areal, aktiveringen af procesventiler og vakuumregulering med reguleret udstødsimpuls.

Ved samtidig anvendelse skal du bestille præcist det antal Motion-apps, der er individuelt tilgængelige, og som du anvender på Festo Motion Terminal VTEM.

Tekniske detaljer

-       Tryk:

 • -0,9 … +8 bar

-       Minimumvolumen:

 • 50 ml

-       Maksimumvolumen:

 • 2 l (også større volumener kan reguleres, men her begrænser ventilen flowet)

-       Indstillinger i Motion-appen og ved hjælp af PLC-styringen:

 • Nominelt tryk på kanal 2
 • Nominelt tryk på kanal 4

-       Tilbagemelding til styring:

 • Faktisk tryk på kanal 2
 • Faktisk tryk på kanal 4

-       Reguleringskarakteristikker:

 • C1: Små volumener (≥0,05 l, ≤0,1 l), reguleringskarakteristik C1 kan anvendes til alle volumener. Til store volumener er den dog meget langsom.
 • C2: Mellemstore volumener (> 0,1 l, < 1 l)
 • C3: Store volumener (≥1 l)
 • CS: Kundespecifik indstilling: Her kan reguleringernes parametre indstilles direkte via WebConfig:
  • P-andel= proportionalforstærkningsfaktor for difference mellem nominelt tryk og faktisk tryk
  • I-andel = forstærkningsfaktor for summen afvigelserne mellem nominelt og faktisk tryk over tid
  • TF= tidskonstant til frafiltrering det interne tryksensorsignal
  • Alle parametre kan gemmes i controlleren og udlæses til PLC og gemmes ved hjælp af transferkanalen. Hvilken karakteristik der giver det bedste resultat for brugeren, afhænger af flere faktorer og kan ikke fastlægges entydigt uden at kende anvendelsen hos kunden. Vigtigste kriterium er volumenets størrelse.
 • Det kan forekomme, at trykreguleringen vibrerer. I dette tilfælde skal du skifte til en anden trykreguleringskarakteristik. Første holdepunkt er volumenet

-       Henvisninger:

 • Der skal monteres et filter foran ventiler under vakuumdrift. Dermed undgås det, at indsugede fremmedlegemer kan trænge ind i ventilen, f.eks. ved drift af en suger.
 • Hvis der anvendes en intern styreluftforsyning, skal det nødvendige minimumtryk (3 bar) i kanal 1 overholdes.
 • Sensorernes konstruktion beskytter dem mod tilsmudsning.
 • Både forsyningstrykket på tilslutning 1 og udluftningstrykket på tilslutning 3 detekteres. Hvis der er tilsluttet vakuum til tilslutning 3, beregnes det aktuelle undertryk også.
 • Hvis slangerne PUN4 anvendes, skal reguleringskarakteristik C1 vælges.
 • Nulvolumen (tilstoppet ventiludgang): Der opnås nemmest et stabilt reguleringsforhold med overskridelse med CS-indstilling, med reguleringskarakteristik C1.
 • Hvis den nominelle trykværdiindstilling for en ventiludgang er større end det internt beregnede forsyningstryk, begrænses den interne nominelle trykværdi til det internt beregnede forsyningstryk.
 • Hvis den nominelle trykværdiindstilling for en ventiludgang er mindre end udluftningstrykket +0,1 bar, udluftes denne udgang komplet styret.

-       Statiske parametre (i overensstemmelse med FN 942030) gældende fra -0,9 … 7 bar:

 • Linearitetsfejl i området 5 % ... 95 % af den nominelle værdi under nominelle betingelser på grund af idealkarakteristik: 170 mbar
 • Gentagelsespræcision i området 5 % ... 95 % af den nominelle værdi under nominelle betingelser: 80 mbar
 • Maks. hysterese i området 5 % ... 95 % af den nominelle værdi under nominelle betingelser: 80 mbar
 • Samlet præcision i området 5 % ... 95 % af den nominelle værdi under nominelle betingelser: 210 mbar
 • Udløsningsfølsomhed i området 5 % ... 95 % af den nominelle værdi under nominelle betingelser: 80 mbar
 • Maks. temperaturfejl i hele T-området ud over samlet præcision: ± 50 mbar
 • Nulpunktsundertrykkelse:
  • Nominel værdi mindre end 100 mbar over udluftningstryk--> udluft
  • Nominel værdi 120 mbar eller mere over udluftningstryk--> regulering aktiv

-       Dynamiske parametre (i overensstemmelse med FN 942030) gældende fra 0 … 7 bar:

 • Indsvingningstid (slange PUN 8, 2 m, volumen 0,1 l, trinvis ændring af nominel værdi 25 %  75 %  25 %, regulelringskarakteristik C1):
  • <1 s
 • Tilladt overskridelse ved trinvise ændringer af nominel værdi (volumen 0,1 l på ventiludgangen, reguleringskarakteristik C1):
  • <1 % FS