Meetlinealen

Meetlinealen

Meetlinealen worden gebruikt om een afstand tot een meetobject te meten. Ze bestaan uit sensoren en zijn gebaseerd op verschillende werkingsprincipes. Bovendien zijn er verschillende soorten meetlinealen.

Soorten meetlinealen

In de pneumatiek wordt onderscheid gemaakt tussen lineaire en roterende meetlinealen. Lineaire meetlinealen worden gebruikt om posities te detecteren en afstanden te meten. De meting werkt contactloos of met een contactsensor. Roterende meetlinealen daarentegen zijn meestal draai-encoders, encoders of potentiometers. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen het absolute en het incrementele meetsysteem. Met absolute meetsystemen kan de gebruiker de positiewaarde direct na het inschakelen van de toepassing aflezen. Bij incrementele meetsystemen daarentegen moet na het inschakelen eerst een referentiepunt worden benaderd om de nulpositie te verkrijgen. De positie wordt dan gedetecteerd door een cyclisch signaal.

Werkingsprincipes van de meetlinealen

Voor meetlinealen gelden verschillende werkingsprincipes. Inductieve systemen werken volledig contactloos en hebben een meetbereik tot ongeveer 50 mm. Het uitgangssignaal is niet binair, maar wordt uitgevoerd als een analoge waarde. Met het werkingsprincipe van magnetostrictie is de meting ook contactloos. Magnetostrictieve systemen werken ook slijtagevrij en absoluut. In de industrie hebben ze een breed toepassingsgebied omdat ze een meetbereik tot ongeveer 8000 mm hebben.

Lineaire potentiometers behoren tot de contactsystemen. Deze werken als spanningsdelers met een geleidend weerstandspad waarover een schuifregelaar beweegt en zo de positie detecteert. De magnetisch gecodeerde afstandsmeting, die tot ongeveer 50 meter kan worden gebruikt, is ook op contact gebaseerd.

Daarnaast zijn er opto-elektronische meetlinealen en optische afstandssensoren. Ze meten de afstand tot een object door middel van een lichtstraal die wordt gegenereerd door een lichtemitterende diode of laserdiode en behoren dus ook tot de groep contactloze meetapparaten.

Meetlinealen van Festo

De meetlinealen van Festo zijn verkrijgbaar in analoge en digitale versies, zijn geschikt voor meten en positioneren en kennen een groot aantal toepassingen in de pneumatiek. De meetlineaal MME-MTS-TLF is gebaseerd op het magnetostrictieve meetprincipe, werkt volledig contactloos en scoort met zijn hoge verplaatsingssnelheid. De meetlineaal MLO-POT-LWG is een duwstangpotentiometer met een lange levensduur die absoluut meet en gekenmerkt wordt door een hoge resolutie. Onze meetlineaal MLO-POT-TLF is een potentiometer van geleidend kunststof die een hoge verplaatsingssnelheid met een lange levensduur garandeert.