Pneumatische sturingen

Pneumatische besturingen

Een pneumatische besturing wordt gebruikt om elektrische componenten te verbinden of elektrische signalen door te geven. Aangezien pneumatische besturingen zeer ongevoelig zijn voor externe milieu-invloeden, kunnen zij worden gebruikt voor technische besturingen in vele verschillende toepassingsgebieden.

Structuur van een pneumatische besturing

Het gebruik van lucht als werkmedium is de technische basisstof van de pneumatiek. In pneumatische toepassingen wordt perslucht dus gebruikt om energie over te brengen en te regelen. Besturingen bestaan uit een vermogensgeleidende eenheid en een besturingssysteem. De besturing registreert alle processen en verwerkt ze verder. De uitgangssignalen die bij de verdere verwerking worden doorgegeven, sturen het gedrag van de aandrijfelementen die op de besturing zijn aangesloten. Voorbeelden van aandrijfelementen zijn persluchtmotoren of persluchtcilinders.

Voordelen van een pneumatische

besturing Het gebruik van pneumatische besturingssystemen biedt een aantal verschillende voordelen, mede omdat het werkmedium lucht inherent weinig risicofactoren en kosten met zich meebrengt. De volgende lijst geeft een overzicht van de belangrijkste voordelen:

 • relatief goedkoop
 • ongevoelig voor vuil, temperatuurschommelingen of trillingen en schokken
 • geen functiebeperkingen door permanente blootstelling aan straling of corrosieve atmosfeer
 • Toepassing ook mogelijk in potentieel explosieve omgevingen

Vooral in directe vergelijking met een hydraulische oplossing zijn pneumatische systemen en besturingen vaak voordeliger, omdat er minder grote pompen nodig zijn, perslucht meestal toch al beschikbaar is in productiefaciliteiten en pneumatische systemen - na het bedienen van de werkschakel - geen luchtrecirculatie vereisen.

Pneumatische besturingen die gebruik maken van lucht zijn ook vaak betrouwbaarder gebleken dan elektromotorische besturingstechnieken die op elektriciteit werken.

Toepassingsgebieden van een pneumatische besturing

Pneumatische besturingstechniek en een bijbehorend pneumatisch systeem worden in vele industrieën en sectoren voor diverse toepassingen gebruikt. Hier worden verschillende uitvoeringen van de systemen gebruikt, bijvoorbeeld ter ondersteuning van werktuigmachines, automatische productielijnen, hefwerktuigen of mechanische klemmen. Een overzicht van gemeenschappelijke toepassingsgebieden vindt u hier:

 • Chemische industrie
 • Mijnbouw
 • Houtindustrie
 • Minerale olie-industrie
 • Papierindustrie
 • Textielindustrie
 • Levensmiddelenindustrie

Pneumatische besturingen kunnen ook worden gebruikt in de watervoorziening, in treindeuren of zelfs bij nucleair onderzoek. Deze besturingen hebben de manier waarop veel bedrijven zaken kunnen doen veranderd. Vele industrieën, zoals de industrie of het transport, kunnen efficiënter werken dankzij de beschikbaarheid van gerichte perslucht.

Pneumatisch tellers PZA, PZV

Deze pneumatische teller is geschikt voor frontpaneelinbouw en kan pneumatisch worden gereset. Optioneel met beschermende kap voor telling tot een vooraf ingestelde waarde of totaaltelling. De teller telt de pneumatische signalen op vanaf nul en stuurt een pneumatisch uitgangssignaal wanneer het vooraf ingestelde aantal is bereikt. Door op de witte blokkeertoets en tegelijkertijd de voorselectietoets te drukken, wordt de teller voorgeselecteerd (het voorgeselecteerde getal is permanent zichtbaar in het voorselectieenster). Het voorgeselecteerde getal blijft behouden wanneer de teller wordt gereset. Correctie van de voorselectiewaarde is ook mogelijk tijdens de werking. Voltooide hoeveelheden of verstreken tijdseenheden kunnen worden afgelezen zonder herberekening.

 • geschikt voor inbouw in schakelkasten
 • snelle uitwisseling van elementen mogelijk
 • optioneel verkrijgbaar met beschermende kap

Pneumatische teller PZA, PZV

Pneumatische timer PZVT

Deze pneumatische timer is ideaal voor het uitvoeren van schakelvertragingen. De timer heeft ook een stelschroef en een visuele indicator. De timer schakelt de op de eerste aansluiting toegepaste ingangsdruk door naar de tweede aansluiting nadat de ingestelde vertragingstijd is verstreken. De terugstelmodule wordt gebruikt om timers van het type PZVT-...-SEC na afloop van de vooraf ingestelde tijd automatisch te resetten en om een uitgangssignaal van bepaalde lengte te genereren voor besturingsdoeleinden. De timer kan handmatig worden gereset door aan de instelknop van de terugstelmodule te trekken. Dit maakt het zeer eenvoudig om pneumatische tijdregelingen met automatisch herhalende tijdsintervallen toe te passen.

 • instelbare vertragingstijd
 • naar keuze met beschermende klep
 • totaalsysteem met functies voor pneumatische volgordebesturing
 • snelle uitwisseling van elementen
 • geschikt voor schakelkastinbouw

Pneumatische timer PZVT